Lập kế hoạch kinh doanh ppt

      143

Bạn muốn làm các nhà đầu tư phấn khích bằng ý tưởng doanh nghiệp mới? Mẫu kế hoạch trợ năng này tô sáng những điểm chính họ muốn biết: Khái niệm, tóm tắt thị trường, cơ hội, cạnh ttinh ranh, mục tiêu, nhóm, yêu cầu nguồn lực, kế hoạch tài chính, rủi ro và phần thưởng. Định dạng màn hình rộng (16:9).

PowerPoint


Bạn đang xem: Lập kế hoạch kinh doanh ppt

Tải xuốngMở vào trình duyệt
Chia sẻ
*
*
*

*

Xem thêm các mẫu tương tự


*

Kế hoạch tiếp thị doanh nghiệp có tính chiến lược
Word
*

Xem thêm: Ốm Nặng Tiếng Anh Là Gì - Các Câu Tiếng Anh Nói Về Sức Khỏe Của Bạn

Danh sách kiểm tra kế hoạch marketing với phân tích SWOT
Excel
*

Bản trình bày kế hoạch dự án marketing (màn hình rộng)
PowerPoint
*

Bản trình bày kế hoạch doanh nghiệp
PowerPoint

Tìm cảm hứng đến dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn


Album ảnh