Thư viện pháp luật

      28

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc vào hoạt động đầu tư xây dựng


Bạn đang xem: Thư viện pháp luật

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc vào hoạt động đầu tư xây dựng, cụ thể về trách nhiệm tham gia bảo hiểm, những điều kiện bắt buộc, phần đông nguyên tắc xác minh mức tổn phí và hoạt động thống trị Nhà…


Nghị định 53/2017/NĐ-CP luật pháp các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng


Nghị định 53/2017/NĐ-CP hiện tượng các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng, áp dụng so với các tổ chức, hộ gia đình, cá thể đề nghị cấp thủ tục phép xây dựng, cơ quan thực hiện cấp giấy…


Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sale bất động sản


Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản được Luật kinh doanh bất rượu cồn sản năm trước giao, bao gồm điều kiện marketing bất rượu cồn sản, các loại hợp đồng mẫu mã trong marketing bất cồn sản, quy định chuyển nhượng ủy quyền hợp…


Nghị định số 91/2019/NĐ-CP mức sử dụng về xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu trong lĩnh vực đất đai, áp dụng đối với các đối tượng người tiêu dùng có hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ này với cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt.…


Xem thêm: Cân Nặng Của Quả Bóng Đá Nặng Bao Nhiêu Kg ? Quả Bóng Nặng Bao Nhiêu Kg

Luật marketing bất rượu cồn sản 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá thể kinh doanh bất động sản nhà đất và nguyên tắc cai quản nhà nước về lĩnh vực marketing bất rượu cồn sản. Phương tiện áp dụng so với các…


Nghị định 139/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cập nhật 2020 qui định xử lý vi phạm luật hành chính trong hoạt động chi tiêu xây dựng


Nghị định 139/2017/NĐ-CP biện pháp hành vi vi phạm hành chính, hình thức, nút phạt cùng thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng; khai thác, chế biến, ghê doanh khoáng sản làm vật tư xây dựng, sản xuất, tởm doanh…


Nghị định số 59/2015/NĐ-CP điều khoản về làm chủ dự án chi tiêu xây dựng, áp dụng so với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động chi tiêu xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Nghị định quy định chi tiết quy trình lập,…


Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của chính sách Đất đai 2013, áp dụng so với các ban ngành thực hiện làm chủ nhà nước về khu đất đai, người sử dụng đất và các đối tượng khác tất cả liên…


Luật Xây dựng năm trước quy định về quyền, nghĩa vụ của các chủ thể tham gia đầu tư chi tiêu xây dựng cùng hoạt động cai quản của đơn vị nước. Biện pháp Xây dựng 2014 áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt hễ đầu…


Luật đơn vị ở năm trước quy định về sở hữu, phạt triển, quản ngại lý, thực hiện nhà ở, những giao dịch về nhà ở và thống trị nhà nước trong lĩnh vực này. Phép tắc áp dụng đối với các chủ thể có liên quan đến hoạt…