Lý hùng: người anh bí ẩn của diễn viên lý hùng từ bỏ các vị trí cao nhất tại công ty bđs do mình sáng lập, "con đẻ" giờ thuộc về ai?