Mã số thuế trung tâm kinh doanh vnpt hà nội

      68

Trung Tâm sale Vnpt - thủ đô hà nội - chi nhánh Tổng doanh nghiệp Dịch Vụ Viễn Thông có showroom tại Số 75, phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận hoàn Kiếm, tp Hà Nội. Mã số thuế 0106869738-002 Đăng cam kết & cai quản bởi viên Thuế thành phố Hà Nội

Ngành nghề sale chính: Bán buôn đồ vật và linh phụ kiện điện tử, viễn thông

Cập nhật: hai năm trước


Ngành nghề kinh doanh

STT thương hiệu ngành Mã ngành
1 Hoạt rượu cồn dịch vụ cung cấp khác liên quan đến vận tải 5229
2 Dịch vụ đại lý tàu biển 52291
3 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển 52292
4 Dịch vụ cung ứng khác tương quan đến vận tải đường bộ chưa được phân vào đâu 52299
5 Bưu chính 53100
6 Chuyển phát 53200
7 Hoạt động viễn thông khác 6190
8 Hoạt động của những điểm truy cập internet 61901
9 Hoạt đụng viễn thông khác không được phân vào đâu 61909
10 Lập trình thứ vi tính 62010
11 Tư vấn vật dụng vi tính với quản trị khối hệ thống máy vi tính 62020
12 Hoạt đụng dịch vụ technology thông tin và dịch vụ khác tương quan đến máy vi tính 62090
13 Xử lý dữ liệu, thuê mướn và các hoạt động liên quan 63110
14 Cổng thông tin 63120
15 Hoạt rượu cồn thông tấn 63210
16 Dịch vụ tin tức khác chưa được phân vào đâu 63290
17 Hoạt động bank trung ương 64110
18 Hoạt hễ trung gian chi phí tệ khác 64190
19 Hoạt đụng công ty sở hữu tài sản 64200
20 Hoạt hễ quỹ tín thác, những quỹ và các tổ chức tài thiết yếu khác 64300
21 Hoạt động cho thuê tài chính 64910
22 Hoạt động cấp tín dụng thanh toán khác 64920
23 Hoạt động dịch vụ tài thiết yếu khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo đảm và bảo đảm xã hội) 64990
24 Bảo hiểm nhân thọ 65110
25 Hoạt động phong cách xây dựng và support kỹ thuật có liên quan 7110
26 Hoạt hễ kiến trúc 71101
27 Hoạt đụng đo đạc bạn dạng đồ 71102
28 Hoạt hễ thăm dò địa chất, nguồn nước 71103
29 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 71109
30 Kiểm tra cùng phân tích kỹ thuật 71200
31 Nghiên cứu vãn và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và thoải mái và kỹ thuật 72100
32 Nghiên cứu và cải tiến và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội với nhân văn 72200
33 Quảng cáo 73100
34 Nghiên cứu thị phần và dò xét dư luận 73200
35 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 74100
36 Hoạt cồn nhiếp ảnh 74200

*

Cơ sở dữ liệu tin tức doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu vớt miễn phí thông tin doanh nghiệp.