Mẫu đơn bổ sung ngành nghề kinh doanh

      115
Mẫu thông tin thay đổi ngành nghề marketing là mẫu mã phiên bản thông tin được các công ty, công ty lớn lập ra và gửi tới chống đăng ký marketing của ssinh hoạt chiến lược và chi tiêu thị trấn để thông báo biến đổi ngành nghề sale của chúng ta, doanh nghiệp lớn bản thân. Mẫu phát hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Sở Kế hoạch với Đầu tứ.Mẫu giấy ghi nhận đăng ký khiếp doanhMẫu số B02-DNN: Báo cáo tác dụng hoạt động ghê doanhMẫu đơn ĐK sale công ty tứ nhân

Phú lục II-1

1. Hồ sơ biến đổi,bổ sung ngành nghề kinh doanh2. Mẫu thông báo biến đổi ngành nghề tởm doanh
– Quyết định về Việc đổi khác ngành nghề kinh doanh.– Biên phiên bản họp về Việc thay đổi ngành nghề marketing của người tiêu dùng.– Bản sao hòa hợp lệ những sách vở và giấy tờ xác nhận cá nhân: Chứng minch thỏng nhân dân, Thẻ căn uống cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực thực thi.– Giấy ủy quyền trong tường thích hợp fan đi nộp làm hồ sơ không hẳn là thay mặt quy định theo pháp luật.

Bạn đang xem: Mẫu đơn bổ sung ngành nghề kinh doanh

2. Mẫu thông tin thay đổi ngành nghề kinh doanh


PHỤ LỤC II-1TÊN DOANH NGHIỆP--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc---------------Số: …………..

Xem thêm: Tình Hình Kinh Doanh Khách Sạn Hiện Nay, Food & Hotel Hanoi > Tin Tức > Tin Ngành

… …, ngày… … tháng… … năm … …
THÔNG BÁOThay thay đổi văn bản ĐK doanh nghiệpKính gửi: Phòng Đăng ký kết marketing tỉnh, thành thị ………Tên công ty (ghi bằng chữ in hoa): ......................................Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................Số Giấy ghi nhận đăng ký marketing (chỉ kê knhì trường hợp không tồn tại mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ..........................................................................Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: .............................................Doanh nghiệp ĐK đổi khác bên trên đại lý (chỉ kê khai trong ngôi trường đúng theo doanh nghiệp lớn ĐK chuyển đổi trên các đại lý bóc doanh nghiệp lớn hoặc sáp nhập doanh nghiệp lớn, đánh dấu X vào ô ham mê hợp): - Đăng ký chuyển đổi trên đại lý tách bóc công ty ........... □- Đăng ký kết biến đổi trên các đại lý sáp nhập doanh nghiệp lớn □tin tức về công ty bị sáp nhập (chỉ kê khai vào ngôi trường hợp công ty ĐK thay đổi trên đại lý sáp nhập doanh nghiệp):a) Tên doanh nghiệp lớn (ghi bằng chữ in hoa): ..................................Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................Số Giấy ghi nhận đăng ký gớm doanh (chỉ kê khai nếu như không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):......................Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ...................................................b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng văn bản in hoa): ..................................Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................Số Giấy chứng nhận đăng ký marketing (chỉ kê knhì nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ...................................................Đề nghị Phòng Đăng cam kết marketing thực hiện ngừng tồn tại đối với công ty lớn bị sáp nhập với các chi nhánh, văn uống phòng đại diện thay mặt, địa điểm marketing của người sử dụng bị sáp nhập.Doanh nghiệp ĐK chuyển đổi ngôn từ ĐK doanh nghiệp/thông báo chuyển đổi câu chữ đăng ký doanh nghiệp như sau:THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1. Bổ sung ngành, nghề sale sau (kê khai trong trường phù hợp doanh nghiệp lớn thông tin bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào list ngành, nghề sale vẫn đăng ký với ban ngành đăng ký khiếp doanh):STTTên ngành, nghề marketing được ngã sungMã ngànhGhi chú
2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai vào trường hợp doanh nghiệp thông báo vứt ngành, nghề marketing ngoài danh sách ngành, nghề sale vẫn ĐK cùng với ban ngành ĐK ghê doanh):STTTên ngành, nghề sale được bỏ khỏi danh sách vẫn đăng kýMã ngànhGhi chú
3. Sửa thay đổi chi tiết ngành, nghề sale sau (kê khai vào ngôi trường thích hợp công ty lớn thông tin biến đổi văn bản chi tiết của ngành, nghề marketing đã ĐK với cơ sở đăng ký khiếp doanh):STTTên ngành, nghề sale được sửa đổi bỏ ra tiếtMã ngànhGhi chú

*
Mẫu giấy chứng nhận ĐK kinh doanh Giấy ghi nhận ĐK sale
*
*
Mẫu số B02-DNN: Báo cáo hiệu quả chuyển động kinh doanh Mẫu báo cáo kết quả vận động kinh doanh theo Thông bốn 133 với Thông bốn 200