Mẫu giấy đăng ký kinh doanh mới

      267

Mẫu giấy kiến nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh là mẫu giấy dành cho đối tượng là những hộ kinh doanh cá thể được ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT khuyên bảo về đk doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Mẫu giấy đăng ký kinh doanh mớiPhụ lục III-1

(Ban hành hẳn nhiên Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của cục trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

________________________

........, ngày .... Tháng ... Năm .....

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ kinh DOANH

Kính gửi: phòng Tài thiết yếu - Kế hoạch

Tôi là (ghi họ tên bằng văn bản in hoa): ......................... Giới tính: ............

Sinh ngày: .../.../... Dân tộc: .................... Quốc tịch: ............................

Loại sách vở pháp lý của cá nhân:

o minh chứng nhân dân o Căn cước công dân

o Hộ chiếu o nhiều loại khác (ghi rõ):............

Số sách vở và giấy tờ pháp lý của cá nhân: ...............................................................

Ngày cấp: .../.../... Vị trí cấp: .................. Ngày hết hạn sử dung (nếu có): .../.../....

Địa chỉ thường xuyên trú:

Số nhà, mặt đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .....................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................

Tỉnh/Thành phố:...................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, con đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .....................................................................................

Xẫ/Phường/Thị trấn: ............................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ............................................................................

Tỉnh/Thành phố:...................................................................................................................

Điện thoại (nếu có):............................................. Email (nếu có):.......................................

Đăng ký hộ sale do tôi là chủ hộ với những nội dung sau:

1. Thương hiệu hộ marketing (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................

2. Địa chỉ trụ sở hộ ghê doanh:

Số nhà, ngách, hém, ngõ, mặt đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ..........................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh: ............................................................................

Tỉnh/Thành phố:..................................................................................................................

Điện thoại (nếu có):....................................................... Fax (nếu có):..................................

Email (nếu có):.............................................................. Website (nếu có):............................

3. Ngành, nghề tởm doanh1:..............................................................................................

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): .....................................................................................................

5. Số lượng lao rượu cồn (dự kiến):..................................................................

6. Công ty thể ra đời hộ sale (đánh dấu X vào ô đam mê hợp):

o cá thể o những thành viên hộ gia đình

7. Tin tức về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập và hoạt động hộ tởm doanh:

STT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Địa chỉ liên lạc

Địa chỉ thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp chứng từ tờ chứng thực của cá nhân

Chữ ký

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tôi xin cam kết:

- bản thân và những thành viên hộ kinh doanh (trường hợp hộ sale do những thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký kết thành lập) ko thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đôi khi là nhà hộ kinh doanh khác; không là công ty doanh nghiệp bốn nhân; không là thành viên thích hợp danh của khách hàng hợp danh (trừ trường hòa hợp được sự độc nhất trí của các thành viên thích hợp danh còn lại);

- Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục tiêu theo chế độ của pháp luật;

- chịu trách nhiệm trước lao lý về tính vừa lòng pháp, đúng mực và trung thực của nội dung đăng ký trên.

CHỦ HỘ khiếp DOANH

(Ký cùng ghi họ tên)2

-------------------------

1 - Hộ sale có quyền thoải mái kinh doanh trong số những ngành, nghề mà phép tắc không cấm;

- các ngành, nghề cấm đầu tư chi tiêu kinh doanh hiện tượng tại Điều 6 cách thức Đầu tư;

- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh tất cả điều kiện, hộ marketing chỉ được sale khi gồm đủ điều kiện theo quy định hạng mục ngành, nghề chi tiêu kinh doanh có điều kiện quy định trên Phụ lục IV ban hành kèm theo pháp luật Đầu tư.


2. Giấy đề nghị đăng ký hộ marketing theo Thông tứ 02/2019/TT-BKHĐT

PHỤ LỤC III-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc--------------

.........., ngày ......tháng ...... Năm ............

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ tởm DOANH

Kính gửi: chống Tài chủ yếu - Kế hoạch......................................

Tôi là (ghi chúng ta tên bằng chữ in hoa):............................. Giới tính: ..................................

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: .............. Quốc tịch: ..............................................

Xem thêm: Cách Chơi Free Fire Trên Iphone 4S Chơi Free Fire 2019, Cách Chơi Garena Free Fire Trên Iphone

Loại giấy tờ xác thực cá nhân:

□ minh chứng nhân dân □ Căn cước công dân số:

□ Hộ chiếu □ nhiều loại khác (ghi rõ):..............................

Số giấy xác nhận cá nhân: ...............................................................................................


Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ............... Ngày quá hạn sử dụng (nếu có):…../…../…….......

Nơi đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ...............................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố ở trong tỉnh: ....................................................................

Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay tại:.................................................................................................................

Số nhà, mặt đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ...............................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ....................................................................

Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................................

Điện thoại (nếu có).............................................. Fax (nếu có): .....................................

Email (nếu có): .................................................... Website (nếu có): ..............................

Đăng ký hộ kinh doanh với những nội dung sau:

1. Thương hiệu hộ ghê doanh (ghi bằng chữ in hoa): ...............................................................

2. Địa điểm ghê doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, con đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ...................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố ở trong tỉnh: ....................................................................

Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................................


Điện thoại (nếu có).............................................. Fax (nếu có): .....................................

Email (nếu có): .................................................... Trang web (nếu có): ..............................

3. Ngành, nghề tởm doanh1: ........................................................................................

4. Vốn ghê doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): ................................................................................................

Phần vốn góp của mỗi cá thể (đối cùng với trường thích hợp hộ marketing do một nhóm cá thể góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): gởi kèm

5. Số lượng lao động (dự kiến): .....................................................................................

6. Nhà thể ra đời hộ kinh doanh (đánh vết X vào ô mê thích hợp):

□ cá thể □ Nhóm cá nhân □ Hộ gia đình

7. Tin tức về những thành viên tham gia thành lập và hoạt động hộ khiếp doanh (kê khai theo mẫu; chỉ kê khai đối với hộ sale thành lập bởi vì nhóm cá nhân): nhờ cất hộ kèm.

Tôi và các cá nhân tham gia ra đời hộ marketing cam kết:

- bạn dạng thân không thuộc diện quy định cấm ghê doanh; không mặt khác là công ty hộ marketing khác; ko là công ty doanh nghiệp tứ nhân; không là thành viên hợp danh của bạn hợp danh (trừ trường đúng theo được sự tốt nhất trí của những thành viên phù hợp danh còn lại);

- Địa điểm marketing thuộc quyền sở hữu/quyền áp dụng hợp pháp của tớ và được sử dụng đúng mục tiêu theo quy định của pháp luật;

- chịu trách nhiệm trước luật pháp về tính đúng theo pháp, đúng đắn và trung thực của nội dung đăng ký trên.

ĐẠI DIỆN HỘ kinh DOANH(Ký cùng ghi bọn họ tên)2

3. Cách điền Giấy Đề nghị đk hộ ghê doanh

Cá nhân đủ 18 tuổi, có đủ năng lượng hành vi dân sự, hộ gia đình, hoặc nhóm cá thể đủ 18 tuổi, tất cả đủ hành động dân sự được thành lập hộ sale cá thể.

1. Mẫu Giấy Đề nghị đăng ký hộ sale đã bổ sung thêm nội dung:

- công ty thể thành lập và hoạt động hộ gớm doanh. Người thành lập và hoạt động hộ gớm doanh chọn 1 trong những chủ thể: Cá nhân/Nhóm cá nhân/ Hộ gia đình, đánh dấu X vào ô say đắm hợp.

- tin tức về list nhóm cá thể tham gia lập hộ tởm doanh. Chỉ kê khai trong trường hòa hợp hộ sale thành lập vị nhóm cá nhân.

2. Hộ marketing lựa chọn ngành tài chính cấp 4 trong hệ thống ngành tài chính của việt nam theo đưa ra quyết định 27/2018/QĐ-TTg nhằm ghi ngành, nghề sale trong Giấy kiến nghị đăng ký kết hộ ghê doanh.

Ví dụ:

STT

Tên ngành

Mã ngành

01

Bán buôn thứ vi tính, vật dụng ngoại vi cùng phần mềm

4651

02

- Đối cùng với ngành, nghề đầu tư kinh doanh gồm điều kiện, hộ marketing chỉ được kinh doanh khi gồm đủ đk theo quy định.


3. Đại diện hộ sale ký trực tiếp và ghi rõ bọn họ tên vào phần Đại diện hộ ghê doanh.

Mời độc giả cùng đọc thêm tại mục chi tiêu kinh doanh vào mục biểu chủng loại nhé.