Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv

      310

BRAVOLAW gửi mang đến quý khách hàng mẫu quyết định bổ sung cập nhật ngành nghề kinh doanh công ty tiên tiến nhất theo luật pháp doanh nghiệp năm trước và thông bốn 78/2015. Quý khách tìm hiểu thêm các thương mại & dịch vụ và chủng loại văn bản sau:

Dịch vụ bổ sung cập nhật ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Mẫu thông báo chuyển đổi ngành nghề tởm doanh


*

DANH MỤC 243 NGÀNH NGHỀ marketing CÓ ĐIỀU KIỆN


CÔNG TY CỔ PHẦN

—————-

Số: /QĐ- CÔNG TRÌNH VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

—-o0o—-

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi đk kinh doanh./.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

-Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng người đóng cổ phần ngày mon năm về việc: biến đổi đăng ký kết kinh doanh./.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: biến đổi đăng ký sale như sau:

Bổ sung ngành, nghề ghê doanh:

STTTên ngànhMã ngành
1Vận cài đặt hành khách đường bộ trong nội thành, ngoài thành phố (trừ vận tải bằng xe pháo buýt)

Chi tiết:

Vận tải du khách bằng taxi

Vận tải du khách bằng xe cộ lam, xe pháo lôi, xe máy

Vận tải hành khách bằng xe pháo đạp, xe pháo xích lô với xe đơn giản khác

4931
2Vận sở hữu hành khách đường đi bộ khác

Chi tiết:

Vận tải quý khách bằng xe khách hàng nội tỉnh, liên tỉnh

4932
3

Vận tải hàng hóa bằng mặt đường bộ

Chi tiết:

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe pháo thô sơ

Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng phương tiện đường đi bộ khác

4933
4Bốc xếp mặt hàng hóa5224
2. Sửa đổi Điều lệ Doanh nghiệp:Doanh nghiệp vẫn sửa thay đổi nội dung:

– bổ sung cập nhật ngành nghề marketing trong điều 2 Điều lệ

Thời điểm thay đổi đăng ký kết kinh doanh: là thời điểm được chống Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký sale thay đổi.

Điều 2:  Chủ tịch hội đồng quản ngại trị công ty đôn đốc, kiểm tra, thực hiện Quyết định này.

Xem thêm: Cách Chơi Trò Chơi Dân Gian Bắn Bi Set 10 Viên Bi Trò Chơi Dân Gian

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những phòng ban và những người liên quan phụ trách thi hành đưa ra quyết định này.

Nơi nhận:

Như Điều 2;

Phòng ĐKKD;

– lưu VP.

TM ĐẠI. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGChủ tịch hội đồng quản lí trị