Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh

      84

Căn cứ theo khí cụ doanh nghiệp năm trước và phụ lục đi kèm. BRAVOLAW hỗ trợ cho quý khách mẫu đối chọi xin that đổi giấy tờ kinh doanh.

Bạn đang xem: Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP kinh DOANH

(thay đổi lần thứ……)

Kính gửi: (Cơ quan cung cấp phép bao gồm thẩm quyền)

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng văn bản in hoa):……………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép chi tiêu số…………do…………..cấp ngày…………………………………..

2. Người đại diện theo quy định của doanh nghiệp:

Họ với tên:…………………………………………………………………Nam/Nữ………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………

Chứng minh dân chúng số:…………….ngày cấp…………………cơ quan lại cấp………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không tồn tại CMND) (ghi rõ tên các loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Hồ Chí Minh, Please Wait

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép marketing với văn bản sau:

1. Nội dung đề xuất sửa đổi, xẻ sung (ghi nội dung bắt buộc sửa đổi, bổ sung theo mức sử dụng tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP)

2. Nguyên nhân sửa đổi, vấp ngã sung

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Nội dung đề nghị được cung cấp phép sau khoản thời gian sửa đổi, ngã sung: (ghi toàn cục và rất đầy đủ nội dung kinh doanh đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, té sung)

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm trọn vẹn trước pháp luật về tính vừa lòng pháp, chính xác, trung thực của văn bản đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung cập nhật Giấy phép khiếp doanh.

……, ngày…… tháng……. Năm…….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ chúng ta tên cùng đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:

1………..

2……….