Con Gái Mc Phan Anh Cao Nổi Bật, Có Tố Chất Người Mẫu Ở Tuổi 14