Mc thanh bạch trải lòng về hôn nhân và hai người vợ