Ngành nghề kinh doanh camera

      422

GIA LạC DEVICE CAMERA OBSERVATIONS TRADING COMPANY LIMITED

Ngành nghề marketing chính: Lắp đặt hệ thống phát hành khác

Cập nhật: 6 năm trước


Từ khóa: 0311273384, 0908493593, GIA LạC DEVICE CAMERA OBSERVATIONS TRADING COMPANY LIMITED, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây, Tân Triệu Vũ


Ngành nghề tởm doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất dầu, ngấn mỡ rượu cồn, thực vật 1040
2 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 13220
3 Gia công cơ khí; giải pháp xử lý cùng tnắm lấp kyên ổn loại 25920
4 Sửa chữa trị máy móc, thiết bị 33120
5 Xây dựng nhà các loại 41000
6 Xây dựng dự án công trình đường tàu và đường bộ 4210
7 Xây dựng công trình xây dựng nghệ thuật gia dụng khác 42900
8 Lắp đặt khối hệ thống điện 43210
9 Lắp đặt hệ thống xây cất khác 43290
10 Bán buôn xe hơi và xe pháo bao gồm hộp động cơ khác 4511
11 Bảo dưỡng, sửa chữa xe hơi với xe pháo gồm bộ động cơ khác 45200
12 Bán prúc tùng cùng những thành phần bổ trợ của xe hơi cùng xe pháo bao gồm hộp động cơ khác 4530
13 Bán mxe hơi, xe máy 4541
14 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
15 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) với động vật hoang dã sống 4620
16 Bán buôn thực phẩm 4632
17 Bán buôn vải vóc, mặt hàng may sẵn, giầy dép 4641
18 Bán buôn vật dụng không giống đến gia đình 4649
19 Bán buôn trang bị vi tính, máy nước ngoài vi với phần mềm 46510
20 Bán buôn trang bị và linh kiện điện tử, viễn thông 46520
21 Bán buôn máy móc, vật dụng với phú tùng sản phẩm nông nghiệp 46530
22 Bán buôn đồ đạc, vật dụng với prúc tùng sản phẩm khác 4659
23 Bán buôn nguyên liệu rắn, lỏng, khí và những thành phầm liên quan 4661
24 Bán buôn vật tư, thứ lắp đặt không giống vào xây dựng 4663
25 Bán buôn siêng doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
26 Vận download quý khách đường bộ vào nội thành của thành phố, ngoài thành phố (trừ vận tải đường bộ bởi xe buýt) 4931
27 Vận mua sản phẩm & hàng hóa bởi đường bộ 4933
28 Vận tải sản phẩm & hàng hóa mặt đường thuỷ nội địa 5022
29 Hoạt động các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan cho vận tải 5229
30 Lập trình máy vi tính 62010
31 Hoạt đụng cấp tín dụng thanh toán khác 64920
32 Hoạt rượu cồn xây cất chăm dụng 74100
33 Cho thuê xe gồm đụng cơ 7710
34 Cho thuê trang thiết bị, thiết bị cùng vật dụng hữu hình khác 7730
35 Cung ứng và thống trị mối cung cấp lao động 7830
36 Đại lý du lịch 79110
37 Thương Mại Dịch Vụ cung cấp liên quan cho quảng bá cùng tổ chức tua du lịch 79200
38 Vệ sinch item và các dự án công trình khác 81290
39 Tổ chức giới thiệu cùng xúc tiến tmùi hương mại 82300
40 Hoạt rượu cồn vui chơi vui chơi giải trí không giống chưa được phân vào đâu 93290

*

Cửa hàng tài liệu Thông tin doanh nghiệp lớn là website hỗ trợ, tra cứu vãn miễn mức giá lên tiếng doanh nghiệp.