Người thực tế tiếng anh là gì

      453

Kiểm tra coi các bạn vẫn ghi nhớ được bao nhiêu từcùng với công tác học tập và ôn từ vựng của otworzumysl.com ⟶


ambitious

/æmˈbɪʃəs/

các hoài bão

individualistic

/ˌɪndɪˌvɪdʒuəˈlɪstɪk/

theo nhà nghĩa cá nhân

emotional

/ɪˈməʊʃənəl/

dễ xúc động

careless

/ˈkeələs/

bất cẩn

likeable

dễ thương, đáng yêu

shy

/ʃaɪ/

nhút nhát, rụt rè

chatty

/ˈtʃæti/

hay cthị trấn trò

moody

/ˈmuːdi/

tính khí thất thường

tolerant

/ˈtɒlərənt/

khoan dung

cheerful

/ˈtʃɪəfəl/

vui vẻ

outgoing

/ˈaʊtɡəʊɪŋ/

thân mật và gần gũi, thoải mái

romantic

/rəʊˈmæntɪk/

lãng mạn


childish

/ˈtʃaɪldɪʃ/

nkhiến ngô

popular

/ˈpɒpjələr/

được lòng người khác

sociable

/ˈsəʊʃəbl/

gần gũi, hòa đồng

competitive

/kəmˈpetɪtɪv/

thích tuyên chiến đối đầu, ganh đua

reckless

/ˈrekləs/

thiếu an ninh, hấp tấp

polite

/pəˈlaɪt/

định kỳ sự

considerate

/kənˈsɪdərət/

chu đáo

reliable

/rɪˈlaɪəbl/

đáng tin cậy

logical

/ˈlɒdʒɪkəl/

hợp lý, lưu ý đến bao gồm logic

easy-going

/ˌiːziˈɡəʊɪŋ/

dễ gần

reserved

/rɪˈzɜːvd/

dtrằn dặt, bí mật đáo

liberal

/ˈlɪbərəl/

khoan hồng, rộng lớn lòng; rộng thoải mái, hào phóng


hard-working

/ˌhɑːdˈwɜːkɪŋ/

siêng chỉ

lãng mạn

/rəʊˈmæntɪk/

lãng mạn

independent

/ˌɪndɪˈpendənt/

độc lập

idealistic

/ˌaɪdiəˈlɪstɪk/

(người) luôn tìm hiểu số đông chuẩn chỉnh mực tuyệt đối, dẫu vậy đôi lúc thiếu thốn thực tế

selfish

/ˈselfɪʃ/

ích kỉ

creative

/kriˈeɪtɪv/

sáng sủa tạo

impatient

/ɪmˈpeɪʃənt/

ko kiên nhẫn

sensible

/ˈsensɪbl/

sáng suốt, bao gồm óc phán đoán

decisive

/dɪˈsaɪsɪv/

trái quyết

kind

/kaɪnd/

xuất sắc bụng

sensitive

/ˈsensɪtɪv/

nhạy cảm

vain

/veɪn/

kiêu ngạo, trường đoản cú phụ


Quý khách hàng sẽ trả lời đúng 0 / 0 thắc mắc.

Bạn đang xem: Người thực tế tiếng anh là gì

Quý khách hàng vừa học qua 0 / 26 câu hỏi.Để tiếp tục học trường đoản cú vựng ngơi nghỉ otworzumysl.com bạn cần khiến cho bản thân một tài khoản miễn chi phí để học thử.

Kích vào chỗ này nhằm đăng nhập hoặc điền biết tin làm việc bên dưới để đăng ký


*

Nếu bạn thiệt sự muốngiao tiếp giờ Anhtốt

Quý Khách đề xuất dành thời gian để nâng cao vốntừ bỏ vựng giờ đồng hồ Anhcủa mình!

Để nghe nói tốt giờ đồng hồ Anh, các bạn thật sự cần một vốn từ đầy đủ rộng với biết cách sử dụng đa số từ bỏ kia.

Xem thêm: Sinh Năm 2022 Là Tuổi Gì Mệnh Gì, Năm 2022 Là Năm Con Gì Và Mệnh Gì

Để làm được vấn đề đó, hơn 500 000 bạn sẽ và đang dùnghọc tập trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh với otworzumysl.comđể giúp đỡ mìnhhọc tập giải pháp phạt âm đúngvới ghi nhớ tự bắt đầu nhanh khô hơn.

Hai trong những đầy đủ bài xích tập hiệu quảkhi chúng ta học tập từ bỏ vựng sinh sống otworzumysl.com

otworzumysl.com gồm hơn50 bộ từ bỏ vựng giờ Anhphong phú chủ thể mang lại những trình độ không giống nhau,otworzumysl.com còn là chỗ cung ứng cho chính mình phần lớn biết tin từ bỏ vựng đúng mực nhất,để giúp bạn có thể phát triển vốn từ bỏ vựng của chính bản thân mình một bí quyết gấp rút và tác dụng độc nhất.

*
FREE! Tạo thông tin tài khoản học demo miễn phí
*