NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT