Sau 11 năm, dàn diễn viên "cô gái xấu xí" bây giờ ra sao?