Phí trước hải quan trong misa là gì

      128
*
Công ty cổ phần otworzumysl.com Help & support Center Search:

Bạn đang xem: Phí trước hải quan trong misa là gì

Contents
IndexSearch
*

Xem thêm: Cách Chơi Game Không Lag Trên Android, Cách Hạn Chế Giật, Lag Khi Chơi Game Trên Android

*
IndexBookmarkPrint

Home>19. Lịch sử phát triển sản phẩm>R18>Khi hạch toán nghiệp vụ tải hàng NK, kế toán muốn nhập được tỷ giá tờ khai hải quan, để phần mềm tự động tính được Giá trị thuế NK bằng thuế NK, Thuế GTGT bên trên tờ khai

Khi hạch toán nghiệp vụ download hàng NK, kế toán muốn nhập được tỷ giá tờ khai hải quan, để phần mềm tự động tính được Giá trị thuế NK bằng thuế NK, Thuế GTGT trên tờ khai


Mục đích

Kể từ otworzumysl.com SME.NET 2017 R18, chương trình đến kế toán rất có thể khai báo tỷ giá theo tờ khai hải quan nhằm tính được Tiền thuế NK và Thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng với số tiền trên tờ khai hải quan, giúp giảm bớt thời gian và công sức nhập liệu.

Chi tiết cầm đổi

Trên menu Hệ thốngTùy chọnTùy chọn chungmục Mua hàng,bổ sung thêm tùy chọn Tính Giá tính thuế nhập khẩu dựa bên trên phí trước HQ nguyên tệ, Phí trước HQ bằng tiền hạch toán

*

Khi tích chọn tùy chọn trên, phần mềm sẽ có các nạm đổi sau:

Thay thay đổi về giao diện những chứng từ mua hàng: Đối cùng với tab Thuếtrên các chứng từ mua sắm chọn lựa nhập khẩu bổ sung thêm những cột sau: chi phí trước HQ bởi ngoại tệ đem giá trị phân chia Phí trước hải quan bằng nguyên tệ và chất nhận được nhập lại mức giá trước HQ bằng tiền hạch toán mang giá trị phân bổ Phí trước hải quan bởi tiền hạch toán và được cho phép nhập lại Tỷ giá bán hải quan khoác định theo tỷ giá bán trên chứng từ chất nhận được nhập lại giá chỉ tính thuế NK Đổi tên cột giá tính thuế NK thành giá bán tính thuế NK quy đổi Đối cùng với tab Chi phí, Phí hàng về kho, Chi phí thiết lập hàng, Phí trước hải quan và bối cảnh Chọn chứng từ bỏ ra phí có đổi khác sau: bổ sung cập nhật thêm những cột sau: loại tiền Tỷ giá Tổng ngân sách Số phân bổ lần này Lũy kế số đã phân chia Đổi tên những cột sau: Tổng ngân sách thành Tổng ngân sách chi tiêu quy thay đổi Số phân bổ lần này thành Số phân chia lần này quy đổi Lũy kế số đã phân bổ thành Lũy kế số đã phân bổ quy đổi Đối cùng với việc phân chia Phí trước hải quan có thay đổi sau: chất nhận được phân bổ theo số chi phí nguyên tệ cùng số tiền nguyên tệThay đổi cách tính giá tính thuế nhập khẩu: còn nếu không tích chọn tùy lựa chọn này thì Giá tính thuế NK = giá FOB quy thay đổi + tổn phí trước thương chính (trong đó: giá bán FOB quy thay đổi = giá chỉ FOB * Tỷ giá, giá chỉ FOB = Thành tiền - tiền CK) nếu như tích lựa chọn tùy lựa chọn này thì phương pháp tính giá tính thuế nhập khẩu đổi khác như sau: Giá tính thuế NK = Thành tiền - Tiền ông chồng + giá thành trước HQ bởi tiền nguyên tệ Giá tính thuế NK quy đổi = giá tính thuế NK * Tỷ giá bán hải quan + chi phí trước HQ bằng tiền hạch toán