Phôi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

      603

Trang nhà / kiến thức và kỹ năng / thủ tục doanh nghiệp, hộ sale / mẫu giấy ghi nhận đăng kí hộ marketing mới độc nhất vô nhị 2022


Bạn vẫn biết về mẫu giấy ghi nhận đăng cam kết hộ marketing mới duy nhất năm 2022.

Bạn đang xem: Phôi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Cùng công ty chúng tôi tìm đọc qua bài viết dưới đây nếu bạn đang đon đả tới vấn đề này.


*
*

Mẫu giấy ghi nhận đăng cam kết hộ kinh doanh mới độc nhất năm 2022

1. Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh là gì và điều kiện được cấp cho giấy chứng nhận đăng kí hộ khiếp doanh?

Căn cứ Khoản 1 Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp phép tắc như sau:

Điều 82. Giấy ghi nhận đăng ký hộ gớm doanh

“Giấy ghi nhận đăng ký hộ marketing được cung cấp cho hộ kinh doanh thành lập và vận động theo cách thức tại Nghị định này. Hộ marketing được cung cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết hộ marketing khi gồm đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Ngành, nghề đk kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;b) tên của hộ sale được đặt theo như đúng quy định trên Điều 88 Nghị định này;c) gồm hồ sơ đk hộ sale hợp lệ;d) Nộp đầy đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.”

Vậy giấy ghi nhận đăng kí hộ kinh doanh là một sách vở và giấy tờ pháp lý cho phép chủ hộ sale được kinh doanh một ngành nghề mà luật pháp không cấm dưới hiệ tượng hộ khiếp doanh

2. Giấy tờ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ gớm doanh

Nơi đăng kí: cơ sở đăng ký marketing cấp huyện: phòng Tài chủ yếu – planer thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp huyện

Bước 1: sẵn sàng hồ sơ.

Điều 87. Đăng ký kết hộ kinh doanh

“2. Hồ nước sơ đk hộ sale bao gồm:

a) Giấy ý kiến đề nghị đăng cam kết hộ gớm doanh;b) sách vở pháp lý của cá thể đối với nhà hộ gớm doanh, member hộ gia đình đăng ký kết hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký hộ gớm doanh;c) phiên bản sao biên phiên bản họp member hộ mái ấm gia đình về việc thành lập và hoạt động hộ marketing trong ngôi trường hợp các thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký kết hộ gớm doanh;d) phiên bản sao văn bạn dạng ủy quyền của member hộ gia đình cho một thành viên quản lý hộ ghê doanh so với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký kết hộ khiếp doanh.”

Bước 2: trong thời hạn 3 ngày, bạn sẽ nhận được:

Giấy ghi nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh nếu hồ nước sơ đúng theo lệ

Thông báo bằng văn phiên bản của cơ quan đăng kí cấp cho huyện nếu như hồ sơ không hợp lệ

Bước 3: Nộp lệ phí.

3. Mẫu giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh mới độc nhất được lý lẽ tại đâu?

Mẫu giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh mới tốt nhất được phương tiện tại Phụ lục VI-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT lý giải về đk doanh nghiệp được ban hành bởi bộ Kế hoạch với đầu tư.

4. Mẫu mã giấy ghi nhận đăng kí kinh doanh gồm nội dung gì?

Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm

Tên hộ khiếp doanhĐịa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

EmailWebsite(nếu có):……………………….

Ngành, nghề tởm doanhVốn kinh doanh:Số lượng lao độngChủ thể thành lập hộ kinh doanhThông tin về những thành viên hộ gia đình tham gia ra đời hộ kinh doanh:Chữ ký kết của công ty hộ

5. Mẫu mã giấy chứng nhận đăng kí hộ tởm doanh

Phụ lục VI-1

(Ban hành hẳn nhiên Thông tứ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 mon 03 năm 2021 của bộ trưởng bộ Kế hoạch với Đầu tư)

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…..

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

_______________________

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ khiếp DOANH

Số: ………………….

Đăng ký kết lần đầu, ngàythángnăm……

Đăng ký biến đổi lần thứ:, ngàythángnăm…..

tên hộ ghê doanh(ghi bằng chữ in hoa):………………………………….

Xem thêm: Sold Trong Bán Hàng Là Gì, Nghĩa Của Từ Sold, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Địa chỉ trụ sở hộ tởm doanh: Ngành, nghề kinh doanh:…………………………….. Vốn ghê doanh:…………………………….. chủ thể thành lập và hoạt động hộ ghê doanh(ghi một trong những chủ thể sau):Cánhân/Các member hộ gia đình thông tin về chủ hộ ghê doanh

Họ cùng tên(ghi bằng văn bản in hoa):……………………………..

Giới tính:……………………………..

Sinh ngày:…. /…. /…. Dân tộc: Quốc tịch:

Loại sách vở và giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………..

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………..

Ngày cấp: …./ …/ ….Nơi cấp:……………………………..

Địa chỉ thường xuyên trú:……………………………..

Địa chỉ liên lạc:……………………………..

danh sách thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký thành lập hộ gớm doanh

(chỉ ghi trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký kết thành lậphộ khiếp doanh):

STT

Tên thành viên

Quốc tịch

Địa chỉ liên lạc

Địa chỉ hay trú

Số sách vở và giấy tờ pháp lý của cá nhân

Ghi chú

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi chúng ta tên cùng đóng dấu)

6. Một số câu hỏi thường gặp mặt về mẫu mã giấy ghi nhận đăng kí hộ tởm doanh

Cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp cho giấy ghi nhận đăng ký hộ ghê doanh?

Phòng Tài bao gồm – planer thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho huyện