Provided that là gì

      130
Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vngơi nghỉ bài tập

Lớp 3

Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

136 chủ thể Ngữ pháp Tiếng AnhLiên từ bỏ và Giới tự trong giờ đồng hồ AnhMột số bài xích Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu tiếng Anh ttê mê khảo
Unless, As long as, Provided/providing vào giờ Anh
Trang trước
Trang sau

Unless, As long as, Provided/providing trong giờ đồng hồ Anh

Tải xuống

*

Đây đều là những tự đều sở hữu nghĩa tương tự "if", thực hiện vào trường hòa hợp chỉ dẫn một đưa định cùng vấn đề hẳn nhiên trả định kia.

Bạn đang xem: Provided that là gì

1. Unless

Unless = except if (= trừ phi, trừ khi).

Cấu trúc Unless + mệnh đề vấp ngã nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề bao gồm + unless + mệnh đề té nghĩa.

Lưu ý: khi mệnh đề chính thua cuộc mệnh đề xẻ nghĩa cùng với Unless, cần có vết phảy (,) ở giữa 2 mệnh đề.

Ví dụ:

The club is for members only. (Câu lạc cỗ chỉ dành cho các thành viên của nó) > You can"t go in unless you are a thành viên. (Quý khách hàng thiết yếu vào được trừ khi chúng ta là 1 trong thành viên)I"ll see you tomorrow unless I have lớn work late. (= except if I have to lớn work late) > Tôi vẫn gặp mặt bạn vào trong ngày mai trừ trường đúng theo tôi phải thao tác muộn.Don"t tell Sue what I said unless she asks you. (= except if she asks you) > Đừng nhắc cùng với Sue hầu hết gì tôi nói trừ phi cô ấy hỏi chúng ta.

Ta thường được sử dụng unless trong những lời có đặc điểm chình họa cáo.

Ví dụ

We"ll be late unless we hurry. (= except if we hurry) > Chúng ta đang trễ mất ví như bọn họ ko khẩn trương.Unless you work much harder, you won"t pass the exam. > Nếu các bạn không học cần cù hơn, bạn sẽ không thi đậu đâu.I was told I wouldn"t pass the exam unless I worked harder. > Tôi đã có thông báo rằng sẽ không còn thi đậu nếu không học siêng năng hơn.

2. As long as

As long as hoặc So long as tức thị "miễn là, chỉ cần". Trong đó, So long as mang ý nghĩa trọng thể rộng. 

Cấu trúc As long as/So long as + mệnh đề vấp ngã nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề bao gồm + as long as/so long as + mệnh đề bổ nghĩa.

Lưu ý: Khi mệnh đề chính lép vế mệnh đề bửa nghĩa với As long as/So long as, cần có vệt phảy (,) chính giữa 2 mệnh đề.

Ví dụ

As long as it is không tính phí, I will go. ( Miễn là nó miễn giá tiền, tôi sẽ đi)You are allowed khổng lồ go as long as you let us know when you arrive sầu. ( quý khách được phép đi miễn là bạn mang lại Shop chúng tôi biên bao giờ các bạn sẽ đi)You can borrow the oto so long as you don’t drive sầu too fast.

( Bạn rất có thể mượn cái xe này miễn sao chúng ta ko đi quá nhanh)

3. Provided that/ Providing that

Provided that gồm nghĩa giống như "if" = nếu như. 

Cấu trúc: Provided that + mệnh đề bửa nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề bao gồm + provided that + mệnh đề vấp ngã nghĩa.

Lưu ý: khi mệnh đề chính đứng sau mệnh đề té nghĩa với Provided that, cần có vết phảy (,) trung tâm 2 mệnh đề.

Ví dụ

We"ll be there at about 7.30, provided that there"s a suitable train.Provided that there are enough seats, anyone can come on the trip.Provided that the boat leaves on time, we should reach France by morning.

Ngoà ra, rất có thể thay Providedthat bởi Provided; Providing, Providing that.

Providing (that) phổ cập rộng lúc nói; provided (that) thông dụng rộng lúc viết.

Ví dụ

You can get a senior citizen’s reduction providing you’ve got a railthẻ.They may vị whatever they like provided it is within the law.

Bài tập ứng dụng

Bài 1: Write a new sentence with the same meaning. Use unless in your sentence.

1 You must try a bit harder, or you won’t pass the exam.

Xem thêm: Hướng Dẫn Quấn Biến Áp Xung, Cơ Bản Tính Toán Biến Áp Xung

You won’t pass the exam unless you try a bit harder.

2 Listen carefully, or you won’t know what khổng lồ vì.

You won’t know what to do…………………

3 She must apologise to lớn me, or I’ll never speak khổng lồ her again.

4 You have sầu to speak very slowly, or he won’t understvà you.

5 Business must improve sầu soon, or the company will have to lớn cthua kém.

6 We need to vày something soon, or the problem will get worse.

Bài 2: Write sentences with unless.

1 The club isn’t open to everyone. You’re allowed in only if you’re a thành viên.

You aren’t allowed in the club unless you’re a member.

2 I don’t want lớn go to lớn the buổi tiệc ngọt alone. I’m going only if you go too.

I’m not going………………….

3 Don’t worry about the dog. It will chase you only if you move suddenly.

The dog……………

4 Ben isn’t very talkative. He’ll speak to lớn you only if you ask hyên ổn something.

Ben……………

5 Today is a public holiday. The doctor will see you only if it’s an emergency.

The doctor……………

Đáp án

Bài 1

2 You won’t know what to lớn vì unless you listen carefully.

3 I’ll never speak to her again unless she apologises (khổng lồ me). or Unless she apologises (lớn me), I’ll …

4 He won’t understvà you unless you speak very slowly. or Unless you speak very slowly, he …

5 The company will have khổng lồ close unless business improves soon. or

Unless business improves soon, the company …

6 The problem will get worse unless we vày something soon. or Unless we do something soon, the problem …

Bài 2

2 I’m not going (khổng lồ the party) unless you go too. / … unless you’re going too.

3 The dog won’t chase you unless you move sầu suddenly.

4 Ben won’t speak lớn you unless you ask hyên ổn something.

5 The doctor won’t see you unless it’s an emergency. / … unless it’s an emergency.

Tải xuống


Đã gồm app VietJaông chồng trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT Soạn văn, Văn chủng loại, Thi online, Bài giảng....miễn chi phí. Tải tức thì áp dụng bên trên Android cùng iOS.

*

*

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.otworzumysl.com/ nhằm liên tục quan sát và theo dõi các loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Pythuôn,Database,điện thoại.... mới nhất của Shop chúng tôi.