Quyết định 27 2018 ngành nghề kinh doanh thuvienphapluat

      408

Tăng số lượng ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Theo đó, Danh mục Hệ thống ngành kinh tế nước ta có 05 cấp cho sau:- Ngành cấp cho 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng vần âm thứu tự trường đoản cú A mang lại U;- Ngành cấp cho 2 có 88 ngành; từng ngành được mã hóa bởi hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;- Ngành cung cấp 3 tất cả 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bởi bố số theo ngành cấp cho 2 tương ứng;- Ngành cung cấp 4 gồm 486 ngành (tăng 49 ngành); từng ngành được mã hóa bằng tứ số theo ngành cấp 3 tương ứng;- Ngành cấp 5 bao gồm 734 ngành (tăng 92 ngành); mỗi ngành được mã hóa bởi năm số theo ngành cấp 4 khớp ứng.Nội dung khối hệ thống ngành kinh tế tài chính nước ta phân tích và lý giải rõ đông đảo hoạt động tài chính bao gồm các nhân tố được xếp vào từng thành phần, vào đó:- Bao gồm: Những hoạt động kinh tế tài chính được xác định trong ngành tởm tế;- Loại trừ: Những hoạt động kinh tế ko được xác định trong nghề kinh tế tài chính nhưng lại nằm trong các ngành tài chính khác.Quyết định 10/2007/QĐ-TTg không còn hiệu lực hiện hành từ ngày Quyết định 27/2018/QĐ-TTg có hiệu lực hiện hành.

Bạn đang xem: Quyết định 27 2018 ngành nghề kinh doanh thuvienphapluat


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 27/2018/QĐ-TTg

Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ 6 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

Cnạp năng lượng cđọng Luật tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6năm 2015;

Căn cứ đọng Luật thống kê ngày 23 mon 11 năm 2015;

Theo ý kiến đề xuất của Sở trưởng Bộ Kế hoạch và Đầutư;

Thủ tướng mạo nhà nước phát hành Quyết định Hệ thốngngành kinh tế tài chính cả nước.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này phép tắc cụ thể Hệ thống ngànhkinh tế đất nước hình chữ S có danh mục (Phụ lục I thêm kèm) với câu chữ (Phú lục II đínhkèm) được áp dụng thống tốt nhất vào hoạt động những thống kê bên nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Quyết định này là phòng ban, tổchức, cá nhân theo nguyên tắc của Luật thống kê lại năm ngoái.

Điều 3. Hệ thống ngành gớm tếđất nước hình chữ S có danh mục và nội dung

Ban hành hẳn nhiên Quyết định này Danh mục cùng Nộidung Hệ thống ngành tài chính Việt Nam

1. Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tất cả 5 cấp:

- Ngành cấp 1 tất cả 21 ngành được mã hóa theo bảng chữcái thứu tự từ bỏ A mang lại U;

- Ngành cung cấp 2 có 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằngnhị số theo ngành cấp cho 1 tương ứng;

- Ngành cấp cho 3 tất cả 242 ngành; từng ngành được mã hóabởi bố số theo ngành cấp 2 tương ứng;

- Ngành cấp 4 có 486 ngành; từng ngành được mã hóabằng tư số theo ngành cung cấp 3 tương ứng;

- Ngành cấp cho 5 bao gồm 734 ngành; từng ngành được mã hóabằng năm số theo ngành cấp cho 4 khớp ứng.

Xem thêm: Tiểu Sử Mc Thái Tuấn Sinh Năm Bao Nhiêu, Mc Thái Tuấn Sinh Năm

2. Nội dung Hệ thống ngành tài chính toàn quốc giảisay đắm rõ phần nhiều chuyển động kinh tế gồm những yếu tố được xếp vào cụ thể từng bộ phận,vào đó:

- Bao gồm: Những hoạt động tài chính được xác địnhtrong nghề ghê tế;

- Loại trừ: Những chuyển động kinh tế không được xácđịnh trong nghề kinh tế nhưng lại thuộc những ngành kinh tế không giống.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thực thi thực hành từ thời điểm ngày 20tháng 8 năm 2018.

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ về câu hỏi ban hành Hệ thống ngành kinh tế tài chính của ViệtNam hết hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày Quyết định này còn có hiệu lực thực thi.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ, Thủ trưởngcơ sở ở trong Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân chúng thức giấc, đô thị trực thuộcTW chịu đựng trách nhiệm thực hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng tá, những Phó Thủ tướng tá Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang cỗ, ban ngành nằm trong Chính phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, thành thị trực nằm trong trung ương; - Văn phòng Trung ương cùng những Ban của Đảng; - Văn chống Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa với những Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân về tối cao; - Viện kiểm giáp quần chúng. # tối cao; - Kiểm toán thù nhà nước; - Ủy ban Gigiết hại tài chính Quốc gia; - Ngân mặt hàng Chính sách thôn hội; - Ngân mặt hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan lại trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những Pcông nhân, Trợ lý TTg, tổng giám đốc Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (2).

THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC I

(Ban hành hẳn nhiên Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06mon 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Tên ngành

A

NÔNG NGHIỆPhường, LÂM NGHIỆP.. VÀ THUỶ SẢN

01

Nông nghiệp cùng vận động các dịch vụ tất cả liên quan

011

TLong cây hàng năm

0111

01110

TLong lúa

0112

01120

Tdragon ngô với cây hoa màu bao gồm hạt khác

0113

01130

Trồng cây lấy củ tất cả hóa học bột

0114

01140

TLong cây mía

0115

01150

TLong cây thuốc lá, thuốc lào

0116

01160

Tdragon cây đem sợi

0117

01170

TLong cây tất cả phân tử đựng dầu

0118

Trồng rau củ, đậu các các loại cùng tdragon hoa

01181

Trồng rau xanh các loại

01182

Tdragon đậu những loại

01183

TLong hoa mặt hàng năm

0119

Tdragon cây hàng năm khác

01191

Trồng cây hương liệu gia vị sản phẩm năm

01192

Trồng cây dược liệu, hương liệu mặt hàng năm

01199

Trồng cây hàng năm không giống còn lại

012

Tdragon cây thọ năm

0121

Trồng cây ăn uống quả

01211

Tdragon nho

01212

Trồng cây ăn trái vùng nhiệt đới gió mùa cùng cận nhiệt độ đới

01213

Tdragon cam, quýt với những loại trái tất cả múi khác

01214

Trồng táo khuyết, mận với những một số loại quả tất cả phân tử nhỏng táo

01215

TLong nhãn, vải vóc, chôm chôm

01219

Trồng cây nạp năng lượng quả khác

0122

01220

TLong cây rước trái đựng dầu

0123

01230

Tdragon cây điều

0124

01240

Trồng cây hồ nước tiêu

0125

01250

TLong cây cao su

0126

01260

TLong cây cà phê

0127

01270

TLong cây chè

0128

TLong cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

01281

Trồng cây các gia vị thọ năm

01282

Trồng cây thuốc, hương liệu thọ năm

0129

Tdragon cây lâu năm khác

01291

TLong hoa lá cây cảnh thọ năm

01299

Trồng cây nhiều năm khác còn lại

013

Nhân và chăm sóc cây giống như nông nghiệp

0131

01310

Nhân và chăm lo cây tương đương sản phẩm năm

0132

01320

Nhân với quan tâm cây giống như thọ năm

014

Chăn nuôi

0141

Chăn nuôi trâu, bò cùng sản xuất như thể trâu, bò

01411

Sản xuất tương tự trâu, bò

01412

Chăn nuôi trâu, bò

0142

Chăn nuôi ngựa, lừa, la và phân phối giống như ngựa, lừa

01421

Sản xuất tương đương ngựa, lừa

01422

Chăn uống nuôi ngựa, lừa, la

0144

Chăn uống nuôi dê, chiên với sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai

01441

Sản xuất tương tự dê, rán, hươu, nai

01442

Chnạp năng lượng nuôi dê, chiên, hươu, nai

0145

Chăn uống nuôi lợn và tiếp tế như thể lợn

01451

Sản xuất tương đương lợn

01452

Chăn uống nuôi lợn

0146

Chăn uống nuôi gia cầm

01461

Hoạt hễ ấp trứng và cấp dưỡng giống như gia cầm

01462

Chăn nuôi gà

01463

Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

01469

Chnạp năng lượng nuôi gia nắm khác

0149

01490

Chnạp năng lượng nuôi khác

015

0150

01500

Tdragon trọt, chăn uống nuôi hỗn hợp

016

Hoạt đụng hình thức nông nghiệp

0161

01610

Hoạt hễ hình thức dịch vụ tdragon trọt

0162

01620

Hoạt hễ dịch vụ chăn nuôi

0163

01630

Hoạt động hình thức dịch vụ sau thu hoạch

0164

01640

Xử lý phân tử giống để nhân giống

017

0170

01700

Săn uống bắt, tấn công bẫy và vận động các dịch vụ gồm liên quan

02

Lâm nghiệp với chuyển động hình thức dịch vụ gồm liên quan

021

0210

Tdragon rừng, chăm sóc rừng và ươm loại cây lâm nghiệp

02101

TLong rừng cùng chăm lo rừng cây thân gỗ

02102

TLong rừng với quan tâm rừng bọn họ tre

02103

Tdragon rừng cùng chăm sóc rừng khác

02104

Ươm loại cây lâm nghiệp

022

0220

02200

Knhị thác gỗ

023

Knhị thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ

0231

02310

Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

0232

02320

Thu nhặt lâm thổ sản không giống trừ gỗ

024

0240

02400

Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

03

Knhị thác, nuôi tdragon tbỏ sản

031

Knhì thác tbỏ sản

0311

03110

Knhị thác tbỏ sản biển

0312

03120

Khai thác tbỏ sản nội địa

032

Nuôi tLong thủy sản

0321

Nuôi tdragon tbỏ sản biển

03211

Nuôi cá

03212

Nuôi tôm

03213

Nuôi tbỏ sản khác

03214

Sản xuất như thể tbỏ sản biển

0322

Nuôi tLong tdiệt sản nội địa

03221

Nuôi cá

03222

Nuôi tôm

03223

Nuôi tbỏ sản khác

03224

Sản xuất kiểu như thủy sản nội địa

B

KHAI KHOÁNG

05

Knhị thác than cứng với than non

051

0510

05100

Knhì thác cùng lượm lặt than cứng

052

0520

05200

Knhì thác cùng nhặt nhạnh than non

06

Knhì thác dầu thô với khí đốt từ nhiên

061

0610

06100

Knhì thác dầu thô

062

0620

06200

Knhị thác khí đốt trường đoản cú nhiên

07

Khai thác quặng kim loại

071

0710

07100

Knhị thác quặng sắt

072

Khai thác quặng ko chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)

0721

07210

Knhị thác quặng uranium và quặng thorium

0722

Knhị thác quặng kim loại khác không đựng sắt

07221

Knhị thác quặng bôxít

07229

Knhì thác quặng kim loại không giống không đựng sắt chưa được phân vào đâu

073

0730

07300

Khai thác quặng kim loại quý hiếm

08

Khai khoáng khác

081

0810

Knhị thác đá, mèo, sỏi, khu đất sét

08101

Knhì thác đá

08102

Knhì thác cat, sỏi

08103

Knhì thác khu đất sét

089

Knhị khoáng chưa được phân vào đâu

0891

08910

Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

0892

08920

Khai thác cùng nhặt nhạnh than bùn

0893

08930

Knhì thác muối

0899

08990

Knhì khoáng khác không được phân vào đâu

09

Hoạt rượu cồn dịch vụ hỗ trợ knhì khoáng

091

0910

09100

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai quật dầu thô và khí từ nhiên

099

0990

09900

Hoạt đụng hình thức dịch vụ cung ứng knhị khoáng khác

C

CÔNG NGHIỆP.. CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

10

Sản xuất, sản xuất thực phẩm

101

1010

Chế biến hóa, bảo vệ thịt và những sản phẩm tự thịt

10101

Giết mổ gia súc, gia cầm

10102

Chế trở nên cùng bảo quản thịt

10109

Chế trở nên và bảo quản các thành phầm tự thịt

102

1020

Chế biến đổi, bảo vệ thuỷ sản với các sản phẩm từ bỏ thuỷ sản

10201

Chế trở thành cùng bảo vệ thủy sản đông lạnh

10202

Chế biến và bảo vệ tdiệt sản khô

10203

Chế thay đổi và bảo vệ nước mắm

10209

Chế đổi mới và bảo vệ các sản phẩm khác trường đoản cú tbỏ sản

103

1030

Chế đổi thay cùng bảo quản rau quả

10301

Sản xuất nước ép tự rau củ quả

10309

Chế biến hóa và bảo quản rau củ quả khác

104

1040

Sản xuất dầu, mỡ bụng động, thực vật

10401

Sản xuất dầu, mỡ rượu cồn vật

10402

Sản xuất dầu, bơ thực vật

105

1050

10500

Chế biến sữa với các thành phầm tự sữa

106

Xay xát cùng phân phối bột

1061

Xay xát cùng tiếp tế bột thô

10611

Xay xát

10612

Sản xuất bột thô

1062

10620

Sản xuất tinc bột và các sản phẩm trường đoản cú tinch bột

107

Sản xuất thực phđộ ẩm khác

1071

10710

Sản xuất những các loại bánh trường đoản cú bột

1072

10720

Sản xuất đường

1073

10730

Sản xuất ca cao, sôcôla với bánh kẹo

1074

10740

Sản xuất mì ống, mỳ gai cùng thành phầm tương tự

1075

Sản xuất món ăn uống, thức nạp năng lượng chế tao sẵn

10751

Sản xuất món ăn, thức ăn chế tao sẵn từ thịt

10752

Sản xuất món ăn, thức ăn uống chế tao sẵn từ tdiệt sản

10759

Sản xuất món ăn uống, thức nạp năng lượng chế tao sẵn khác

1076

10760

Sản xuất chè

1077

10770

Sản xuất cà phê

1079

10790

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

108

1080

10800

Sản xuất thức nạp năng lượng gia súc, gia núm và thuỷ sản

11

110

Sản xuất thứ uống

1101

11010

Chưng, tinch chứa và điều chế những nhiều loại rượu mạnh

1102

11020

Sản xuất rượu vang

1103

11030

Sản xuất bia cùng mạch nha ủ men bia

1104

Sản xuất đồ uống ko đụng, nước khoáng

11041

Sản xuất nước khoáng, nước tinc khiết đóng chai

11042

Sản xuất đồ uống không cồn

12

120

1200

Sản xuất sản phẩm thuốc lá

12001

Sản xuất dung dịch lá

12009

Sản xuất thuốc hút ít khác

13

Dệt

131

Sản xuất gai, vải dệt thoi với hoàn thành xong sản phẩm dệt

1311

13110

Sản xuất sợi

1312

13120

Sản xuất vải vóc dệt thoi

1313

13130

Hoàn thiện sản phẩm dệt

139

Sản xuất hàng dệt khác

1391

13910

Sản xuất vải vóc dệt kyên, vải đan móc cùng vải vóc ko dệt khác

1392

13920

Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)

1393

13930

Sản xuất thảm, chăn uống, đệm

1394

13940

Sản xuất các nhiều loại dây bện với lưới

1399

13990

Sản xuất các nhiều loại sản phẩm dệt không giống không được phân vào đâu

14

Sản xuất trang phục

141

1410

14100

May phục trang (trừ xiêm y trường đoản cú domain authority lông thú)

142

1420

14200

Sản xuất thành phầm trường đoản cú domain authority lông thú

143

1430

14300

Sản xuất xiêm y dệt klặng, đan móc

15

Sản xuất domain authority cùng các thành phầm gồm liên quan

151

Thuộc, sơ chế da; phân phối va li, túi xách, im đệm; sơ chế với nhuộm domain authority lông thú

1511

15110

Thuộc, sơ chế da; sơ chế với nhuộm domain authority lông thú

1512

15120

Sản xuất vali, túi xách với các một số loại tương tự như, cung cấp yên đệm

152

1520

15200

Sản xuất giầy, dép

16

Chế biến chuyển mộc cùng sản xuất thành phầm từ bỏ mộc, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); cung cấp sản phẩm từ bỏ rơm, rạ và vật tư đầu năm bện

161

1610

Cưa, té, bào gỗ với bảo quản gỗ

16101

Cưa, té với bào gỗ

16102

Bảo quản gỗ

162

Sản xuất thành phầm từ bỏ mộc, tre, nứa (trừ chóng, tủ, bàn, ghế); cung ứng sản phẩm từ bỏ rơm, rạ cùng vật liệu tết bện

1621

16210

Sản xuất gỗ dán, mộc lạng, ván nghiền cùng ván mỏng dính khác

1622

16220

Sản xuất đồ vật gỗ xây dựng

1623

16230

Sản xuất vỏ hộp bằng gỗ

1629

Sản xuất sản phẩm khác tự gỗ; cung cấp thành phầm từ bỏ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

16291

Sản xuất sản phẩm không giống từ bỏ gỗ

16292

Sản xuất thành phầm từ bỏ lâm thổ sản (trừ gỗ), cói với vật tư tết bện

17

170

Sản xuất giấy cùng thành phầm từ bỏ giấy

1701

17010

Sản xuất bột giấy, giấy với bìa

1702

Sản xuất giấy nhăn uống, bìa nhăn uống, vỏ hộp từ bỏ giấy với bìa

17021

Sản xuất bao bì bởi giấy, bìa

17022

Sản xuất giấy nhăn với bìa nhăn

1709

17090

Sản xuất các thành phầm khác từ bỏ giấy với bìa không được phân vào đâu

18

In, xào luộc phiên bản ghi những loại

181

In ấn cùng hình thức tương quan đến in

1811

18110

In ấn

1812

18120

Dịch vụ tương quan mang lại in

182

1820

18200

Sao chxay phiên bản ghi các loại

19

Sản xuất than ly, sản phẩm dầu mỏ tinh chế

191

1910

19100

Sản xuất than cốc

192

1920

19200

Sản xuất thành phầm khí đốt tinh chế

20

Sản xuất hoá hóa học cùng thành phầm hoá chất

201

Sản xuất hoá hóa học cơ bản, phân bón và thích hợp hóa học ni tơ; chế tạo plastic cùng cao su tổng đúng theo dạng nguim sinh

2011

Sản xuất hoá chất cơ bản

20111

Sản xuất nội lực nghiệp

20112

Sản xuất hóa học nhuộm với chất màu

20113

Sản xuất Hóa chất vô sinh cơ bản khác

20114

Sản xuất hoá hóa học hữu cơ cơ phiên bản khác

20119

Sản xuất hóa chất cơ bản khác

2012

20120

Sản xuất phân bón cùng phù hợp hóa học ni tơ

2013

Sản xuất plastic với cao su tổng phù hợp dạng nguyên sinh

20131

Sản xuất plastic nguyên ổn sinh

20132

Sản xuất cao su đặc tổng phù hợp dạng nguim sinh

202

Sản xuất sản phẩm hoá hóa học khác

2021

20210

Sản xuất thuốc trừ sâu cùng thành phầm hoá hóa học không giống dùng trong nông nghiệp

2022

Sản xuất sơn, véc ni cùng các hóa học tô, quét tương tự; tiếp tế mực in và ma tít

20221

Sản xuất đánh, véc ni cùng những hóa học sơn, quét tương tự, ma tít

20222

Sản xuất mực in

2023

Sản xuất mỹ phđộ ẩm, xà phòng, hóa học tẩy rửa, làm trơn và chế phẩm vệ sinh

20231

Sản xuất mỹ phẩm

20232

Sản xuất xà chống, chất tẩy rửa, làm láng cùng chế phẩm vệ sinh

2029

20290

Sản xuất sản phẩm hoá hóa học không giống chưa được phân vào đâu

203

2030

20300

Sản xuất gai nhân tạo

21

Sản xuất dung dịch, hoá dược với dược liệu

210

2100

Sản xuất thuốc, hoá dược với dược liệu

21001

Sản xuất thuốc các loại

21002

Sản xuất hoá dược với dược liệu

22

Sản xuất thành phầm từ bỏ cao su và plastic

221

Sản xuất thành phầm từ bỏ cao su

2211

22110

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp với tái chế lốp cao su

2219

22190

Sản xuất thành phầm không giống trường đoản cú cao su

222

2220

Sản xuất sản phẩm trường đoản cú plastic

22201

Sản xuất vỏ hộp trường đoản cú plastic

22209

Sản xuất thành phầm khác từ bỏ plastic

23

Sản xuất thành phầm trường đoản cú khoáng phi kim loại khác

231

2310

Sản xuất thủy tinh cùng thành phầm từ bỏ tbỏ tinh

23101

Sản xuất thủy tinh trong phẳng và sản phẩm tự chất thủy tinh phẳng

23102

Sản xuất chất liệu thủy tinh trống rỗng với sản phẩm từ thủy tinh rỗng

23103

Sản xuất gai chất thủy tinh cùng thành phầm từ sợi tdiệt tinh

23109

Sản xuất chất liệu thủy tinh khác và những thành phầm trường đoản cú tbỏ tinh

239

Sản xuất thành phầm trường đoản cú khoáng phi kim loại không được phân vào đâu

2391

23910

Sản xuất thành phầm Chịu lửa

2392

23920

Sản xuất vật tư kiến thiết trường đoản cú khu đất sét

2393

23930

Sản xuất sản phẩm gnhỏ sứ khác

2394

Sản xuất xi-măng, vôi và thạch cao

23941

Sản xuất xi măng

23942

Sản xuất vôi

23943

Sản xuất thạch cao

2395

23950

Sản xuất bê tông cùng các sản phẩm từ bỏ bê tông, xi-măng và thạch cao

2396

23960

Cắt tạo dáng cùng hoàn thiện đá

2399

23990

Sản xuất sản phẩm từ dưỡng chất phi sắt kẽm kim loại khác chưa được phân vào đâu

24

Sản xuất kyên loại

241

2410

24100

Sản xuất sắt, thnghiền, gang

242

2420

Sản xuất sắt kẽm kim loại quý và kim loại màu

24201

Sản xuất kim loại quý

24202

Sản xuất sắt kẽm kim loại màu

243

Đúc klặng loại

2431

24310

Đúc sắt, thép

2432

24320

Đúc sắt kẽm kim loại màu

25

Sản xuất thành phầm từ kim loại đúc sẵn (trừ trang thiết bị, thiết bị)

251

Sản xuất các cấu kiện sắt kẽm kim loại, thùng, bể cất và nồi hơi

2511

25110

Sản xuất những cấu khiếu nại kyên ổn loại

2512

25120

Sản xuất thùng, bể đựng với quy định tiềm ẩn bằng klặng loại

2513

25130

Sản xuất nồi khá (trừ nồi tương đối trung tâm)

252

2520

25200

Sản xuất trang bị cùng đạn dược

259

Sản xuất sản phẩm không giống bằng kyên ổn loại; các dịch vụ xử trí, gia công kim loại

2591

25910

Rèn, dập, xay cùng cán kim loại; luyện bột kim loại

2592

25920

Gia công cơ khí; xử lý và tvắt phủ klặng loại

2593

25930

Sản xuất dao kéo, lao lý di động cầm tay và đồ gia dụng kim loại thông dụng

2599

Sản xuất thành phầm không giống bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu

25991

Sản xuất vật dụng bởi sắt kẽm kim loại đến nhà bếp, đơn vị lau chùi và vệ sinh và nhà ăn

25999

Sản xuất sản phẩm không giống còn sót lại bởi sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu

26

Sản xuất sản phẩm điện tử, vật dụng vi tính và thành phầm quang quẻ học

261

2610

26100

Sản xuất linh kiện năng lượng điện tử

262

2620

26200

Sản xuất vật dụng vi tính cùng đồ vật nước ngoài vi của máy vi tính

263

2630

26300

Sản xuất vật dụng truyền thông

264

2640

26400

Sản xuất thành phầm năng lượng điện tử dân dụng

265

Sản xuất sản phẩm công nghệ đo lường và thống kê, kiểm tra, định hướng với điều khiển; phân phối đồng hồ

2651

26510

Sản xuất sản phẩm giám sát và đo lường, chất vấn, lý thuyết cùng điều khiển

2652

26520

Sản xuất đồng hồ

266

2660

26600

Sản xuất trang bị sự phản xạ, sản phẩm công nghệ năng lượng điện tử vào y học, năng lượng điện liệu pháp

267

2670

26700

Sản xuất trang bị và chế độ quang học

268

2680

26800

Sản xuất băng, đĩa từ bỏ tính cùng quang đãng học

27

Sản xuất máy điện

271

2710

Sản xuất mô tơ, lắp thêm phạt, thay đổi vắt điện, máy phân phối với điều khiển và tinh chỉnh điện

27101

Sản xuất tế bào tơ, đồ vật phát

27102

Sản xuất biến đổi cầm năng lượng điện, đồ vật phân phối hận với tinh chỉnh điện

272

2720

27200

Sản xuất pin cùng ắc quy

273

Sản xuất dây và đồ vật dây dẫn

2731

27310

Sản xuất sạc cáp, tua cáp quang đãng học

2732

27320

Sản xuất dây, cáp năng lượng điện cùng năng lượng điện tử khác

2733

27330

Sản xuất thứ dây dẫn điện những loại

274

2740

27400

Sản xuất sản phẩm công nghệ năng lượng điện chiếu sáng

275

2750

27500

Sản xuất vật dụng năng lượng điện dân dụng

279

2790

27900

Sản xuất đồ vật điện khác

28

Sản xuất máy móc, lắp thêm chưa được phân vào đâu

281

Sản xuất vật dụng thông dụng

2811

28110

Sản xuất động cơ, tua bin (trừ hộp động cơ sản phẩm công nghệ cất cánh, xe hơi, mxe hơi cùng xe cộ máy)

2812

28120

Sản xuất thứ áp dụng tích điện chiết lưu

2813

28130

Sản xuất sản phẩm công nghệ bơm, máy nén, vòi với van khác

2814

28140

Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, những phần tử tinh chỉnh và điều khiển và truyền gửi động

2815

28150

Sản xuất bếp nướng, lò luyện với lò nung

2816

28160

Sản xuất các lắp thêm nâng, hạ cùng bốc xếp

2817

28170

Sản xuất trang thiết bị cùng trang bị vnạp năng lượng phòng (trừ thứ vi tính cùng vật dụng ngoại vi của máy vi tính)

2818

28180

Sản xuất chính sách di động cầm tay chạy bởi tế bào tơ hoặc khí nén

2819

28190

Sản xuất trang bị phổ cập khác

282

<