Sĩ quan quân đội tiếng anh là gì

      217
Sĩ quan quân đội tiếng Anh là army officer, phiên âm ˈaːmày ˈɒfɪsər, là cán bộ hoạt động công tác và làm việc trong Đảng Cộng Sản Việt Nam. Họ phục vụ đến nhà nước Việt Nam về mảng quân sự.

Bạn đang xem: Sĩ quan quân đội tiếng anh là gì


Sĩ quan tiền quân đội tiếng Anh là army officer, phiên âm /ˈaːngươi ˈɒfɪsər/, là cán bộ hoạt động công tác và làm việc vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

*

Họ phục vụ đến nhà nước Việt Nam về mảng quân sự, sĩ quan lại tùy theo đặc điểm nhiệm vụ, tùy từng từng non sông thường xuyên được phân ra có tác dụng nhị ngạch men làsĩ quan tiền trên ngũ vàdự bị.

Tiêu chuẩn của sĩ quan tiền quân đội bằng tiếng Anh.

Having strong and firm political bravery, absolute loyalty khổng lồ the country và people, a high sense of revolutionary vigilance, readiness to fight, sacrifice and successfully fulfill all assigned tasks.

*

Có khả năng thiết yếu trị vững vàng rubi, tuyệt đối hoàn hảo trung thành cùng với núi sông cùng dân chúng, ý thức chình ảnh giác cách mạng cao, chuẩn bị sẵn sàng kungfu, quyết tử, xong xuất sắc phần lớn nhiệm vụ được giao.

Having revolutionary virtues it is necessary to save integrity, exemplify the observance of Party guidelines and policies và policies.

Có phđộ ẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp phương pháp mạng nên kiệm liêm bao gồm, gương mẫu chấp hành con đường lối, công ty trương của Đảng, chế độ.

Xem thêm: Cách Chơi Ragnarok Online Mobile, Hướng Dẫn Chơi Ragnarok M: Enternal Love Trên Pc

Having political qualifications, military science, & the ability to lớn creatively apply Marxism-Leninism, Ho Chi Minh's thought, the Party's lines, views and policies.

Có trình độ thiết yếu trị, kỹ thuật quân sự cùng khả năng áp dụng trí tuệ sáng tạo công ty nghĩa Mác Lênin, tư tưởng TP HCM, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng.

Having a clear curriculum vitae, age & health suitable for the position & rank of army officer.

Có lý định kỳ ví dụ, tuổi đời với mức độ khoẻ phù hợp với công tác, cấp bậc quân hàm nhưng sĩ quan lại đảm nhận.

Sĩ quan liêu quân đội nhân dân toàn nước cần chú ý mọi điều như vấn đề thăng hoặc giáng cấp độ sĩ quan, những lần chỉ được một bậc, vào trường đúng theo đặc biệt quan trọng new được thăng hoặc giáng nhiều bậc.

Phải tiến hành cơ chế thời hạn dấn xét sĩ quan nằm trong quyền, theo nội dung với thể thức vị Sở trưởng Sở Quốc phòng công cụ.

Bài viết sĩ quan lại quân đội tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung trọng điểm tiếng Anh otworzumysl.com.