Stephen hawking là ai? vì sao ông lại được giới khoa học nể phục?