Tập hợp q là gì

      64

Bài này đang giúp chúng ta biết được thế nào là số hữu tỉ, rước được lấy một ví dụ về số hữu tỉ và trình diễn chúng trên trục số.


Bạn đang xem: Tập hợp q là gì

1/ Lý thuyết

a) khái niệm số hữu tỉ

- Số hữu tỉ là số viết được bên dưới dạng phân số (fracab) với

- Tập hợp những số hữu tỉ được kí hiệu là Q.

- Ví dụ: các số (3;, - 0,5;,0;,2frac57) các là những số hữu tỉ vì:

(eginarrayl + ),3 = frac31 = frac62 = frac93 = ...\ + ), - 0,5 = frac - 12 = frac1 - 2 = frac - 24 = ...\ + ),0 = frac01 = frac02 = frac0 - 3 = ...\ + ),2frac57 = frac197 = frac - 19 - 7 = frac3814 = ...endarray)

*

*

*

*

Tải về


*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi bội nghịch hồi Hủy

Bình luận


Xem thêm: Xe Không Kinh Doanh Vận Tải Có Cần Phù Hiệu, Please Wait


chăm đề được vồ cập


nội dung bài viết mới nhất


*

Gửi bài tập - bao gồm ngay lời giải!
*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi giỏi nghiệp THPT giang sơn 2021