Thể đồng hợp là gì thể dị hợp là gì

      75
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1/ Đột biến con số NST là gì? cho ví dụ.

Bạn đang xem: Thể đồng hợp là gì thể dị hợp là gì

2/ cố kỉnh nào là dịbội thể? những dạng của dị bội thể. Mang đến ví dụ.

3/Thế như thế nào là đabội thể? những dạng của đabội thể. Mang lại ví dụ.

4/ trong những dạng hốt nhiên biến, dạng nào có tác dụng tăng kích thước các cơ quan sinh vật.Dạng nào thường sẽ có lợi, áp dụng vào chọn giống.

5/ Nêu phương pháp phòng hốt nhiên biến giỏi nhất.

6/ Thường biến là gì? so sánh thường biến đổi với tự dưng biến.

7/ mang đến ví dụ tính trạng số lượng, tính trạng chất lượng. Vào chăn nuôi hoặc trống trọt, ta cấn chăm chú điều gì để đạtnăng suất thu hoạch cao?

8/ Mức phản bội ứng bởi yếu tố nào quy định?

9/ Ở nười tính trạng như thế nào là thường biến?

10/ Giống, đk chăn sóc, năng suất cao. Yếu tố làm sao là môi trường,kiểu gen, hình dáng hình?


Lớp 9 Sinh học
1
0
*

1.

TK:

-Đột biến con số NST lànhữngbiếnđổi vềsố lượng NSTxảy ra tại một hoặc 1sốcặpNSTtương đồng (đột biếndị bội - lệch bội) hoặc xẩy ra ở tất cả các cặpNST(đột biếnđa bội). -Đột biến số lượng NSTbao gồm: +Đột biếnlệch bội. +Đột biếnđa bội: tự đa bội (chẵn và lẻ), dị đa bội.


Đúng 1
comment (0)
*

1/ Đột biến con số NST là gì? mang đến ví dụ.

2/ cố gắng nào là dịbội thể? các dạng của dị bội thể. đến ví dụ.

3/Thế như thế nào là đabội thể? những dạng của đabội thể. Mang đến ví dụ.

4/ trong số dạng bất chợt biến, dạng nào làm tăng form size các phòng ban sinh vật.Dạng nào thông thường sẽ có lợi, áp dụng vào chọn giống.

5/ Nêu bí quyết phòng bỗng dưng biến giỏi nhất.

6/ Thường biến là gì? so sánh thường biến hóa với thốt nhiên biến.

7/ mang đến ví dụ tính trạng số lượng, tính trạng chất lượng. Trong chăn nuôi hoặc trồng trọt, ta cấn chăm chú điều gì để đạtnăng suất thu hoạch cao?

8/ Mức bội nghịch ứng vì chưng yếu tố như thế nào quy định?

9/ Ở nười tính trạng như thế nào là thường biến?

10/ Giống, điều kiện chăn sóc, năng suất cao. Yếu hèn tố làm sao là môi trường,kiểu gen, kiểu hình?


Lớp 9 Sinh học tập
3
0
Gửi hủy

tk:

-Đột biến con số NST lànhữngbiếnđổi vềsố lượng NSTxảy ra ở 1 hoặc 1sốcặpNSTtương đồng (đột biếndị bội - lệch bội) hoặc xảy ra ở toàn bộ các cặpNST(đột biếnđa bội). -Đột biến số lượng NSTbao gồm: +Đột biếnlệch bội. +Đột biếnđa bội: tự đa bội (chẵn với lẻ), dị đa bội.


Đúng 1
phản hồi (1)

1.-Đột biến con số NST lànhữngbiếnđổi vềsố lượng NSTxảy ra tại một hoặc 1sốcặpNSTtương đồng (đột biếndị bội - lệch bội) hoặc xẩy ra ở toàn bộ các cặpNST(đột biếnđa bội).

Ví dụ: Ở người Nếu cá thể có 3 NST 21=> mắc bệnh Đao: là thể lệch bội.


Đúng 2
comment (0)

2.Thể dị bội làthểmà trong tế bào sinh dưỡng bao gồm một hoặc một số cặp NST bị chuyển đổi về số lượng

Dạng 2n – 2

Dạng 2n - 1

Dạng 2n + 1

1 loài gồm bộ NST 2n = 10 . Tất cả bao nhiêu NST được tạo thành ở thể ba nhiễm?

thể cha (2n+1):10+1=11


Đúng 1
phản hồi (0)

a) chũm nào là quyền tự do thoải mái tín ngưỡng với tôn giáo?Cho ví dụ vậy thể?

b)Thế nào mê tín dị đoạn?Cho ví dụ?Theo em vì chưng sao yêu cầu phòng chống mê tín dị đoan dị đoạn?


Lớp 7 giáo dục và đào tạo công dân bài bác 16: Quyền tự do tín ngưỡng cùng tôn giáo
0
0
Gửi bỏ

1. Nắm nào là hình dạng gen đồng hợp? đến ví dụ2. Vắt nào là đẳng cấp gen dị hợp? đến ví dụ3. Xác định tác dụng của các phép lai sau :1. P. Hoa đỏ x Hoa trắng AA aa2. Phường Hoa đỏ x Hoa white Aa aa- nhờ vào các phép lai trên, hãy cho thấy :+ núm nào là phép lai phân tích+ Ý nghĩa của phép lai phân tích


Lớp 9 Sinh học bài bác 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
2
1
gởi Hủy

Khái niệm: Lai so với là phép lai giữa thành viên mang tính trạng trội với thành viên mang tính trạng lặn. Nếu hiệu quả đồng tính thì cá thể mang tính chất trạng trội gồm kiểu gene đồng hợp trội, còn nếu công dụng lai phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp.

Ý nghĩa của phép lai phân tích:Để khẳng định kiểu gene của khung người mang tính trạng trội (AA, Aa) bạn ta áp dụng phép lai phân tích. Điều này có chân thành và ý nghĩa rất quuan trọng trong phân phối ( chăn nuôi và trồng trọt).


Đúng 0
bình luận (0)

1 hình trạng gen đồng vừa lòng là : giao diện gen đựng cặp gen tương ứng với nhau

Vd đồng thích hợp trội: AA,BB,...

Đồng thích hợp lặn:aa,bb,....

2 kiểu gen dị hợp: là hình trạng gen chứa cập gen gồm 2 gen tương ứng khác nhau

Vd: Aa,Bb,Cc,.....

3 a) P: AA( hoa đỏ) X aa( hía trắng)

Gp A a

F1 Aa(100% đỏ) < nếu như ko lộ diện tính trạng trung gian>

b) phường Aa( hoa đỏ). X. Aa( hía trắng)

Gp. A,a. A

F1. 1 Aa:1aa

Kiểu hình: 1 đỏ:1trắng. < nếu ko lộ diện tính trạng trung gian>


Đúng 1
comment (0)

Thế làm sao là thể đồng hợp dị hợp cho ví dụ


Lớp 9 Sinh học di truyền và biến dạng - Chương I. Các thí nghiệm củ...
1
0
Gửi bỏ

-Thể đồng hợp:AA

-thể dị hợp: Aa


Đúng 0

comment (0)

Lấy lấy ví dụ vềkiểu gene dị hợp, đồng hợp, thuần chủng.


Lớp 9 Sinh học tập
2
1
Gửi diệt

Giống thuần chủng là tương đương gồm tất cả các cặp gen đều sở hữu các alen tương đương nhau. Ví dụ: AABB, AAbb,... - Thể đồng phù hợp là khung người có chứa toàn bộ các cặp gene đều bao gồm 2 alen giống nhau. Ví dụ: AAbb,... - Thể dị phù hợp là khung người chứa những cặp gen gồm 2 len không giống nhau. Ví dụ: Aabb,...


Đúng 1

phản hồi (1)

- phong cách gen bao hàm các alen về các tính trạng đã xét. Ví dụ: Aa, BB là những kiểu gen.

Xem thêm: Cách Chơi Varya Vainglory Varya Stats And Strategy, Varya #Vainglory By :Kordy

- tương tự thuần chủng là như là gồm tất cả các cặp gen đều phải có các alen tương tự nhau. Ví dụ: AABB, AAbb,...

- Thể đồng hợp là khung người có chứa toàn bộ các cặp gen đều tất cả 2 alen như thể nhau. Ví dụ: AAbb,...

- Thể dị hòa hợp là khung người chứa những cặp gen gồm 2 len khác nhau. Ví dụ: Aabb,...


Đúng 0
bình luận (0)

Lấy lấy ví dụ về loại gen dị hợp, đồng hợp, thuần chủng.


Lớp 9 Sinh học di truyền và biến dạng - Chương I. Các thí nghiệm củ...
2
1
Gửi diệt

- phong cách gen bao gồm các alen về các tính trạng sẽ xét. Ví dụ: Aa, BB là các kiểu gen.

- giống thuần chủng là giống như gồm tất cả các cặp gen đều có các alen giống như nhau. Ví dụ: AABB, AAbb,...

- Thể đồng thích hợp là khung người có chứa toàn bộ các cặp ren đều tất cả 2 alen tương tự nhau. Ví dụ: AAbb,...

- Thể dị đúng theo là khung hình chứa các cặp gen tất cả 2 len khác nhau. Ví dụ: Aabb,...


Đúng 1

bình luận (0)

- kiểu gen bao hàm các alen về các tính trạng sẽ xét. Ví dụ: Aa, BB là các kiểu gen.

- kiểu như thuần chủng là giống gồm tất cả các cặp gen đều có các alen như thể nhau. Ví dụ: AABB, AAbb,...

- Thể đồng hợp là cơ thể có chứa tất cả các cặp gene đều gồm 2 alen giống như nhau. Ví dụ: AAbb,...

- Thể dị hợp là khung hình chứa các cặp gen có 2 len khác nhau. Ví dụ: Aabb,...


Đúng 1
comment (0)

1.mỗi chất bao gồm tính chất ra làm sao ? chất tinh khiết khác với lếu láo hợp ra làm sao ? cho ví dụ.

2.đơn hóa học là gì ? chia làm mấy các loại ? Hỗn chất là gì ? chia làm mấy một số loại ?cho ví dụ các thành phần hỗn hợp là gì.


Lớp 8 hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
1
0
Gửi bỏ

1. + từng chất đều sở hữu những đặc thù nhất định không khi nào thay đổi.

+ hóa học tinh khiết là hóa học không lẫn hóa học nào không giống (VD : nước cất) còn chất các thành phần hỗn hợp là có hai hay nhiều chất pha trộn lại với nhau (VD : nước sông, nước biển, nước khoáng).

2. + Đơn hóa học là phần nhiều chất khiến cho từ một nhân tố hóa học.

- chia làm 2 nhiều loại :

Đơn chất sắt kẽm kim loại : bao gồm ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt.Đơn hóa học phi kim : không dẫn nhiệt, dẫn năng lượng điện (trừ than chì).

+ Hỗn chất là số đông chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

- chia thành 2 loại :

Hợp chất vô cơ.Hợp hóa học hữu cơ.

+ Ví dụ hỗn hợp : nước, muối hạt ăn,...


Đúng 0

phản hồi (0)

biến dị tổng hợp là gì? cho ví dụ thế thể? phân tích và lý giải sự lộ diện BDTH đa dạng mẫu mã ở mọi loài sản xuất hữu tính.


Lớp 9 Sinh học di truyền và biến dị - Chương I. Các thí nghiệm củ...
1
1
Gửi bỏ

biến dị tổng hợp là các kiểu hình khác cha mẹ

ví dụ: cha mang kiểu hình hoa đỏ, quả trơn và mẹ mang kiểu hoa lá vàng, trái nhăn thì trở nên dị tổ hợp ở fan con là hoa đỏ, trái nhăn

biến di tổ hợp phong phú và đa dạng là do trong quy trình giảm phân thì cha và mẹ khiến cho các giao tử khác biệt về bắt đầu của bố mẹ và dựa vào sự tổ hợp tự do trong quy trình thụ tinh đã tạo nên vô số các biến dị tổ hợp khác


Đúng 0

phản hồi (0)

Thế làm sao là nguyên tố, phù hợp số? cho ví dụ


Lớp 6 Toán
7
0
Gửi hủy

số thành phần là số tự nhiên lớn hơn 1 chỉ có hai cầu 1 và chính nó VD 7 va 11

Hộp số là số từ bỏ nhiên lớn hơn 1 có khá nhiều hơn hai mong VD 12 va 6


Đúng 0

comment (0)

số nguen tố là số tự nhiên và thoải mái lớp rộng 1 chỉ có 2 mong 1 và bao gồm nó VD:2,3,5,7,11,13,17,19,23 ...

hộp số là số tự nhiên lớp rộng 1 ,có nhiều hơn thế hai ước VD: 4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21 ...


Đúng 0
phản hồi (0)

Số yếu tố là số chỉ bao gồm 2 cầu hoạc thấp hơn , hợp số là số có khá nhiều hơn 2 cầu ví dụ 79 và 80


Đúng 0
phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
otworzumysl.com