Khởi my, tin tức mới nhất khởi my “tức lồng ngực” khi không thể hát nổi vì ông xã kelvin khánh, còn mắng yêu: “con này mất nết”