Bán hàng tạp hóa có phải đóng thuế không? các loại thuế và cách tính