Tiểu sử ca sĩ duy mạnh và scandal chửi xéo tuấn hưng trên facebook