Hồ quang hiếu từ bỏ quá khứ giang hồ để trở thành ca sĩ nổi tiếng