ĐỘC THÂN TUỔI 40, ÍT AI BIẾT CA SĨ THANH THẢO TỪNG CÓ LỄ ĐÍNH HÔN ĐÌNH ĐÁM