Tiểu sử á hậu huyền my thân thế, năm sinh, sự nghiệp tình cảm a