TIỂU SỬ MC NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN SINH NĂM BAO NHIÊU, HOA HẬU NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN