NGHỆ SĨ THANH HẰNG: 'TÔI VUI VỚI CUỘC SỐNG MỘT MÌNH Ở TUỔI