Tiểu sử quang dũng chàng ca sĩ đa tài của làng nhạc việt