Diễn viên thanh trúc lên tiếng trước tin đã sinh con, làm mẹ đơn thân