Tin học ứng dụng trong kinh doanh

      210

Bài giảng Tin học ứng dụng vào kinh doanh - Chương thơm 2: Trung tâm tài liệu.

Bạn đang xem: Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Nội dung thiết yếu trong chương 2 tất cả có: Sắp xếp dữ liệu (Sort), lọc tài liệu (Filter), các hàm cửa hàng dữ liệu, khám nghiệm dữ liệu lúc nhập. Mời các bạn thuộc tham khảo.


*

Chương IICƠ SỞ DỮ LIỆU ̣ NÔI DUNG1. Khái niệm2. Sắp xếp dữ liệu (Sort)3. Lọc tài liệu (Filter)4. Các hàm cửa hàng dữ liệu5. Kiểm tra tài liệu lúc nhập 1. GIỚI THIÊU ̣Cơ sở dữ liêu(Database) ̣ ̣ ợp các thông tin là tâp h được tô ch ̉ ức theo môt cậ ́u trúc thống nhất ̣ nhằm phuc vu sơn ̣ ́t nhất cho môt nhu câ ̣ ̀u knhị thác dữ liêu nào kia. ̣ 1. GIỚI THIÊU ̣Trong Excel, Cơ sở dữ liêu đ ̣ ược sắp xếp trên môt ̣ vùng hình chữ nhất (gồm ít nhất 2 hàng) cua bang ̉ ̉ ̣ tính theo quy đinh sau: ̉ ữ liêu,  Hàng đầu tiên ghi các tiêu đề cua d ̣  Từ hàng thứ hai trở đi chứa dữ liêu, tế bào ̣ ̃i mặt hàng ̣ ̉ là môt ban ghi (record) 1. GIỚI THIÊU ̣Lưu ý:  Tên trường phai là dang ký t ̉ ̣ ự, không được dùng số, công thức, đia chi ô… Nên đăt tên ̣ ̉ ̣ trường ngắn gon, không trùng lă ̣ ́p  Không nên có miền rỗng trong DataBase. ̣ NÔI DUNG1. Khái niệm2. Sắp xếp tài liệu (Sort) 2. SẮP XẾP DỮ LIÊU ̣ Khi xếp thứ tự 1 danh sách (CSDL), phải chọn vớ cả các cột, trừ cột STT(nếu có) để tránh mất tính chính xác dữ liệu. DS không có tên trường thì tên cột sẽ thay nạm. Trường phương tiện bí quyết xếp trang bị từ bỏ Call là khoá.

Xem thêm: Những Tờ Báo Chí Cách Mạng Việt Nam Qua Các Thời Kỳ Mới, Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Có thể định tối đa 3 khoá.  2. SẮP XẾP DỮ LIỆUCách thực hiên: ̣ ̣  b1: Chon vùng dữ liêu câ ̣ ̀n sắp xếp.  b2: Mở muc chon ̣ ̣ Data Sort... , ̣ xuất hiên hôp ̣ ̣ thoai Sort 2. SẮP XẾP DỮ LIỆUChọn khoá thứ nhất Sắp xếp tăng dần Sắp xếp giảm  Ko có dòng Dòng đầu là tên trường tên ngôi trường (sắp xếp cả (ko sắp tới dòng đầu) xếp) 2. SẮP XẾP DỮ LIỆU ̣ ̣ ̣Kích nút Options, xuất hiên hôp thoai OptionsSắp xếp có phân biệt chữ hoa Xếp từ trên xuống dướiXếp từ trái sang bắt buộc ̣ NÔI DUNG1. Khái niệmét vuông. Sắp xếp dữ liệu (Sort)3. Lọc dữ liệu (Filter) 3. LỌC DỮ LIỆUMicrosoft Excel cung cấp cho người dùng hai công cụ để lọc dữ liêu, ̣  AutoFilter với  Advanced Filter 3. LỌC DỮ LIỆUAutofilter  Chọn miền CSDL gồm cả dòng tên trường  Menu Data/Filter/AutoFilter, ô tên ngôi trường bao gồm đầu mũi tên thả xuống của vỏ hộp list 3. LỌC DỮ LIỆUKích chuột vào đó, có danh sách thả xuống:  All: để hiện lại mọi bản ghi  Top 10…: các quý hiếm lớn số 1 (hoặc nhỏ tuổi nhất)  Custom…: tự định điều kiện lọc  Các giá trị của cột 3. LỌC DỮ LIỆU Nếu lựa chọn Custom… đang hiện nay hộp thoại Custom AutoFilter để người sử dụng tự định điều kiện lọc: VD: Lọc số đông bản ghi thoả mãn số lượng SPhường đẩy ra vào thời điểm tháng 1 ở trong vòng (120,400> 3. LỌC DỮ LIỆU ADVANCED FILTER  B1: Định miền điều kiện: • Dòng đầu đề tên trường nhằm định ĐK, để ý đề nghị hệt nhau tên ngôi trường của miền DataBase, tốt nhất là copy từ tên trường CSDL. • Các dòng tiếp bên dưới ghi điều kiện: các điều kiện cùng cái là phép AND, các điều kiện khác dòng là phép OR. 3. LỌC DỮ LIỆU B2: Thực hiện lọcVào menu Data/Filter/Advanced Filter… Hiện KQ lọc ngay lập tức tại miền dữ liệu Hiện KQ lọc ra nơi khác Chọn miền DataBase Chọn miền ĐK Chọn miền hiện KQ Chỉ hiện 1 bản ghi trong số những KQ trùng lặp ̣ NÔI DUNG1. Khái niệm2. Sắp xếp tài liệu (Sort)3. Lọc dữ liệu (Filter)4. Các hàm các đại lý tài liệu 4. CÁC HÀM CSDL Đặc điểm chung: các hàm CSDL luôn có 3 đối số: Database, Field, Criteria  Database: Cơ sở dữ liệu  Field: trường cần tính tân oán, có thể khai báo số lắp thêm tự trường trong CSDL hoặc tên ngôi trường.  Criteria: vùng chứa điều kiện tính toán thù, ít độc nhất vô nhị phải có 2 ô, 1 ô chứa tên trường và 1chứa điều kiện ngay bên dưới.  Điều kiện được đặt trên 1 hàng là điều khiếu nại VÀ(AND), khác hàng là điều kiện HOẶC (OR) 4. CÁC HÀM CSDL Hàm DAVERAGE  Cú pháp: DAVERAGE (database,field,criteria)  Công dụng: tính giá trị trung bình của các ô trong cột field trong CSDL database thỏa mãn điều kiện ở vùng criteria  VD: