Ca Sĩ Trang Nhung Sinh Năm Bao Nhiêu, Ca Sĩ Trang Nhung