Trình bày khái niệm chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp

      279

Vai trò của kế toán quản trị càng ngày được khẳng định cùng nó được coi như là một trong những công cụ phục vụ hữu hiệu nhất mang lại quản lý nội bộ doanh nghiệp. Để thực hiện tốt công việc quản lý, từ khâu lập kế hoạch bao gồm việc xác định các mục tiêu của doanh nghiệp cũng như xác định các phương tiện để đạt được các mục tiêu đó, đến việc kiểm tra, phân tích cùng ra những quyết định, các nhà quản trị phải cần đến rất nhiều thông tin. Mặc dù nhiên, vào đó, tin tức về tiềm lực cùng tổ chức nội bộ của doanh nghiệp vày kế toán quản trị cung cấp là bộ phận quan trọng nhất, quyết định chất lượng của công tác quản lý.

Bạn đang xem: Trình bày khái niệm chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp

Xét từ phương diện kế toán, thông tin chủ yếu nhất mà kế toán quản trị xử lý và cung cấp cho những nhà quản trị là thông tin về chi phí. Trong thừa trình marketing của các doanh nghiệp, chi tiêu thường xuyên phạt sinh, gắn liền với mọi hoạt động và có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thu được. Hơn nữa, trên giác độ quản lý, giá thành phần lớn tạo ra trong nội bộ doanh nghiệp, chịu sự đưa ra phối chủ quan liêu của công ty quản trị, vày vậy, kiểm soát và quản lý tốt ngân sách là mối thân thiết hàng đầu của họ. Chæång naìy nghiãn cæïu vãö khaïi niãûm bỏ ra phê vaì caïc caïch phán loaûi đưa ra phê khaïc nhau nhàòm hiãøu roî hån vãö caïc caïch phán loaûi bỏ ra phê trong doanh nghiãûp, laìm cå såí âãø triãøn khai näüi dung caïc chæång sau.


Khái niệm về chi tiêu và khái quát các tiêu thức phân loại giá cả

Chi phí tổn được định nghĩa như là giá bán trị tiền tệ của các khoản hao phí bỏ ra nhằm thu được những loại tài sản, hàng hóa hoặc những dịch vụ. Như vậy, nội dung của giá thành rất đa dạng. Trong kế toán quản trị, giá cả được phân loại và sử dụng theo nhiều cách không giống nhau nhằm cung cấp những thông tin phù hợp với nhu cầu đa dạng trong những thời điểm khác nhau của quản lý nội bộ doanh nghiệp. Thêm vào đó, chi tiêu phát sinh trong số loại hình doanh nghiệp không giống nhau (sản xuất, thương mại, dịch vụ) cũng tất cả nội dung cùng đặc điểm khác nhau, trong đó nội dung chi tiêu trong những doanh nghiệp sản xuất thể hiện tính đa dạng và bao hàm nhất.

Vì vì sao này, ở các nội dung tiếp theo cùng cũng là nội dung chủ yếu của chương này, bọn họ sẽ nghiên cứu những cách phân loại chi tiêu trong câc doanh nghiệp sản xuất. Để thông tin về giá cả cung cấp bao gồm tác dụng lớn cho công tác làm việc quản lý nói tầm thường và quản trị ngân sách chi tiêu nói riêng, giá thành trong doanh nghiệp được xem xét ở rất nhiều khía cạnh không giống nhau. Cụ thể, ngân sách chi tiêu sẽ được phân loại theo các tiêu thức phân loại như sau:

Phân loại ngân sách theo chức năng hoạt động. Phân loại giá thành trong mối quan tiền hệ với mức lợi nhuận xác định từng kỳ. Phân loại chi tiêu theo cách ứng xử của đưa ra phí.

Các phương pháp phân loại giá cả khác phục vụ đến việc kiểm tra và ra quyết định.


Phân loại ngân sách theo chức năng hoạt động

Chi tầm giá phát sinh trong các doanh nghiệp sản xuất, xét theo công dụng của chúng, tuyệt nói một giải pháp khác, xét theo từng hoạt động tất cả chức năng khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh mà chúng phục vụ, được phân thành hai loại lớn: ngân sách chi tiêu sản xuất và túi tiền ngoài sản xuất.


Chi giá tiền sản xuất

Giai đoạn sản xuất là giai đoạn chế biến nguyên vật liệu thành thành phẩm bằng sức lao động của người công nhân kết hợp với việc sử dụng máy móc thiết bị. Túi tiền sản xuất bao gồm cha khoản mục: giá thành nguyên liệu vật liệu trực tiếp, giá cả nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

Chi mức giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp:

Khoản mục ngân sách chi tiêu này bao gồm các loại nguyên liệu với vật liệu xuất cần sử dụng trực tiếp mang đến việc chế tạo sản phẩm. Trong đó, nguyên vật liệu chủ yếu dùng để cấu tạo bắt buộc thực thể chính của sản phẩm và các loại vật liệu phụ khác bao gồm tác dụng kết hợp với nguyên vật liệu chính để trả chỉnh sản phẩm về mặt chất lượng với hình dáng.

Chi phí nhân công trực tiếp:

Khoản mục giá cả này bao gồm tiền lương phải trả mang đến bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm với những khoản trích theo lương của họ được tính vào chi phí. Cần phải để ý rằng, ngân sách tiền lương và những khoản trích theo lương của bộ phận người công nhân phục vụ hoạt động chung của bộ phận sản xuất hoặc nhân viên quản lý những bộ phận sản xuất thì không bao gồm vào khoản mục túi tiền này nhưng mà được tính là một phần của khoản mục túi tiền sản xuất chung.

Chi tổn phí sản xuất chung:

Chi chi phí sản xuất tầm thường là các túi tiền phát sinh vào phạm vi các phân xưởng để phục vụ hoặc quản lý quy trình sản xuất sản phẩm. Khoản mục giá thành này bao gồm: chi tiêu vật liệu phục vụ quá trình sản xuất hoặc quản lý sản xuất, tiền lương và những khoản trích theo lương của nhân viên cấp dưới quản lý phân xưởng, giá thành khấu hao , sửa chữa với bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng, chi phí dịch vụ mua bên cạnh phục vụ sản xuất với quản lý ở phân xưởng, v.v..

Ngoài ra, vào kế toán quản trị còn dùng các thuật ngữ khác: chi mức giá ban đầu (prime cost) để chỉ sự kết hợp của túi tiền nguyên liệu, vật liệu trực tiếp và túi tiền nhân công trực tiếp; chi chi phí chuyển đổi (conversion cost) để chỉ sự kết hợp của túi tiền nhân công trực tiếp và ngân sách sản xuất chung.


Chi phí bên cạnh sản xuất

Đây là các chi phí phát sinh ngoài quy trình sản xuất sản phẩm liên quan đến qúa trình tiêu thụ sản phẩm hoặc phục vụ công tác quản lý chung toàn doanh nghiệp. Thuộc loại giá thành này gồm bao gồm hai khoản mục đưa ra phí: bỏ ra phí bán hàng và ngân sách quản lý doanh nghiệp.

Chi phí cung cấp hàng:

Khoản mục chi tiêu này bao gồm các chi tiêu phát sinh phục vụ mang lại khâu tiêu thụ sản phẩm. Tất cả thể kể đến các chi phí như ngân sách chi tiêu vận chuyển, bốc dỡ thành phẩm giao mang đến khách hàng, giá thành bao bì, khấu hao những phương tiện vận chuyển, tiền lương nhân viên cấp dưới bán hàng, hoa hồng chào bán hàng, giá thành tiếp thị quảng cáo, .v.v..

Chi phí quản lý doanh nghiệp:

Chi giá thành quản lý doanh nghiệp bao gồm tất cả các giá cả phục vụ cho công tác làm việc tổ chức với quản lý quá trình sản xuất kinh doanh nói bình thường trên giác độ toàn doanh nghiệp. Khoản mục này bao gồm các giá cả như: túi tiền văn phòng, tiền lương và những khoản trích theo lương của nhân viên quản lý doanh nghiệp, khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp, các chi tiêu dịch vụ mua bên cạnh khác, v.v..


Phân loại ngân sách chi tiêu theo mối quan liêu hệ giữa túi tiền với lợi nhuận xác định từng kỳ

Khi lưu ý cách đo lường và kết chuyển những loại ngân sách chi tiêu để xác định lợi tức trong từng kỳ hạch toán, chi tiêu sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất được chia làm hai loại là chi tiêu sản phẩm và ngân sách thời kỳ.

Chi tầm giá sản phẩm (product costs)

Chi tầm giá sản phẩm bao gồm các ngân sách phát sinh liên quan đến việc sản xuất sản phẩm, vị vậy các túi tiền này kết hợp tạo nên giá trị của sản phẩm có mặt qua giai đoạn sản xuất (được gọi là ngân sách chi tiêu sản xuất hay ngân sách chi tiêu công xưởng). Thuộc giá thành sản phẩm gồm các khoản mục ngân sách nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, túi tiền nhân công trực tiếp và giá thành sản xuất chung. Xét theo mối quan lại hệ với việc xác định lợi tức trong từng kỳ hạch toán, giá cả sản phẩm chỉ được tính toán, kết chuyển để xác định lợi tức vào kỳ hạch toán tương ứng với khối lượng sản phẩm đã được tiêu thụ trong kỳ đó. Ngân sách của khối lượng sản phẩm tồn kho chưa được tiêu thụ vào cuối kỳ sẽ được lưu giữ như là giá trị tồn kho với sẽ được kết chuyển để xác định lợi tức ở những kỳ sau khoản thời gian mà chúng được tiêu thu. Do lí vày này, chi phí sản phẩm còn được gọi là ngân sách chi tiêu có thể tồn kho (inventorial costs).

Chi tầm giá thời kỳ (period costs)

Chi phí thời kỳ gồm các khoản mục giá cả còn lại ngoài các khoản mục chi phí thuộc chi tiêu sản phẩm. Đó là chi phí bán sản phẩm và ngân sách quản lý doanh nghiệp. Các túi tiền thời kỳ tạo ra ở kỳ hạch toán như thế nào được xem là có tác dụng phục vụ cho quá trình marketing của kỳ đó, bởi vậy bọn chúng được đo lường kết chuyển hết để xác định lợi tức ngay trong kỳ hạch toán mà chúng phát sinh. Giá thành thời kỳ còn được gọi là chi phí không tồn kho (non-inventorial costs).

*
Các ngân sách chi tiêu xét theo mối quan tiền hệ giữa chi phí với lợi nhuận xác định trong từng kỳ
Phân loại giá cả theo cách ứng xử của chi tiêu

Cách “ứng xử” của ngân sách (cost behavior) là thuật ngữ để biểu thị sự cố kỉnh đổi của giá thành tương ứng với các mức độ hoạt động đạt được. Những chỉ tiêu thể hiện mức độ hoạt động cũng rất đa dạng. Vào doanh nghiệp sản xuất ta thường gặp các chỉ tiêu thể hiện mức độ hoạt động như: khối lượng công việc đã thực hiện, khối lượng sản phẩm sản xuất, số giờ vật dụng hoạt động,v.v.. Lúc chứng kiến tận mắt xét cách ứng xử của chi phí, cũng cần phân biệt rõ phạm vi hoạt động (operating range) của doanh nghiệp với mức độ hoạt động (operating levels) nhưng mà doanh nghiệp đạt được vào từng kỳ. Phạm vi hoạt động chỉ rõ các năng lực hoạt động tối đa như công suất trang thiết bị thiết bị, số giờ công sức động của công nhân, ... Nhưng mà doanh nghiệp gồm thể khai thác, còn mức độ hoạt động chỉ các mức hoạt động cụ thể cơ mà doanh nghiệp thực hiện trong một kỳ vào giới hạn của phạm vi hoạt động đó.

Khi nói đến bí quyết ứng xử của chi phí, chúng ta thường hình dung đến một sự vậy đổi tỉ lệ giữa chi phí với các mức độ hoạt động đạt được: mức độ hoạt động càng cao thì lượng chi tiêu phát sinh càng lớn và ngược lại. Mặc dù nhiên, loại giá thành có bí quyết ứng xử như vậy chỉ là một bộ phận trong tổng số giá thành của doanh nghiệp. Một số loại ngân sách có tính chất cố định, không phụ thuộc theo mức độ hoạt động đạt được vào kỳ, và ngoại trừ ra, cũng gồm một số các chi không giống mà giải pháp ứng xử của chúng là sự kết hợp của cả hai loại chi tiêu kể trên. Cũng chính vì vậy, xét theo phong cách ứng xử, chi tiêu của doanh nghiệp được tạo thành 3 loại: chi tiêu khả biến, túi tiền bất biến và túi tiền hỗn hợp.


Chi giá thành khả biến (Variable costs)

Chi giá tiền khả biến là những chi phí, xét về lý thuyết, tất cả sự nuốm đổi tỉ lệ với các mức độ hoạt động. Giá cả khả biến chỉ tạo ra khi có các hoạt động xảy ra. Tổng số ngân sách khả biến sẽ tăng (hoặc giảm) tương ứng với sự tăng (hoặc giảm) của mức độ hoạt động, nhưng ngân sách chi tiêu khả biến tính theo đơn vị của mức độ hoạt động thì không nuốm đổi.

Nếu ta gọi:

a: giá bán trị túi tiền khả biến tính theo 1 đơn vị mức độ hoạt động.

x: Biến số thể hiện mức độ hoạt động đạt được.

Ta bao gồm tổng giá chỉ trị chi phí khả biến (y) sẽ là một hàm số gồm dạng: y = ax

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của giá cả khả biến theo mức độ hoạt động như sau:

*
Đồ thị biểu diễn chi tiêu khả biến

Trong những doanh nghiệp sản xuất, những khoản mục ngân sách chi tiêu nguyên liệu, vật liệu trực tiếp và túi tiền nhân công trực tiếp thể hiện rõ nhất đặc trưng của túi tiền khả biến. Bên cạnh ra, chi tiêu khả biến còn bao gồm các chi phí khác thuộc khoản mục chi phí sản xuất tầm thường (ví dụ, các giá thành vật liệu phụ, túi tiền động lực, chi phí lao động gián tiếp trong chi tiêu sản xuất chung tất cả thể là chi phí khả biến) hoặc thuộc khoản mục đưa ra phí bán sản phẩm và chi tiêu quản lý doanh nghiệp (như ngân sách vật liệu, chi phí hoa hồng, tổn phí vân chuyển, ...). Túi tiền khả biến còn được gọi là túi tiền biến đổi hoặc biến phí.


Chi mức giá khả biến thực thụ và chi tiêu khả biến cấp bậc

Trong thực tế, không phải tất cả các giá cả khả biến đều gồm cách ứng xử giống nhau theo mức độ hoạt động. Xét theo phong cách thức ứng xử khác nhau đó, chi phí khả biến còn được phân thành hai loại: túi tiền khả biến thực thụ (true variable costs) và ngân sách chi tiêu khả biến cấp bậc (step-variable costs).

Chi tổn phí khả biến thực thụ là các giá thành khả biến gồm sự biến đổi một phương pháp tỉ lệ với mức độ hoạt động. Đa số các chi phí khả biến thường thuộc loại này, và biện pháp ứng xử cũng như đồ thị biểu diễn của chúng giống như nội dung đã trình bày ở trên.

Chi giá tiền khả biến cấp bậc là các chi phí khả biến không tồn tại sự biến đổi liên tục theo sự nuốm đổi liên tục của mức độ hoạt động. Các giá thành này chỉ biến đổi khi các hoạt động đã tất cả sự biến đổi đạt đến một mức độ cụ thê như thế nào đó. Ta lấy ngân sách tiền lương của bộ phận người công nhân phụ (phục vụ hoạt động của công nhân chính) ở các phân xưởng sản xuất để minh hoạ mang đến loại ngân sách biến đổi cấp bậc này. Các công nhân phụ thường thực hiện những công việc như đưa vật liệu từ kho đến nơi sản xuất hoặc đưa thành phẩm từ nơi sản xuất đi nhập kho, ... Cùng được biên chế theo một tỉ lệ nhất định với số lượng công nhân chủ yếu mà họ phục vụ. Khi khối lượng sản phẩm của các công nhân chính mà họ phục vụ gia tăng, cường độ lao động của họ cũng tăng theo nhưng mức lương cơ mà họ được hưởng không thể tính gia tăng một biện pháp liên tục theo cường độ lao động gia tăng của họ. Tiền lương của họ chỉ tăng lên ở một mức mới khi cường độ lao động của họ đạt đến một mức nhất định nào đó, với tương tự, sẽ giữ nguyên mang đến đến lúc cường độ lao động của họ gia tăng đạt đến một mức mới.

Đồ thị biểu diễn sự biến đổi giá cả khả biến cấp bậc tất cả dạng như sau:

*
Đồ thị biểu diễn giá cả khả biến cấp bậc


Dạng phi tuyến của chi tiêu khả biến cùng phạm vi phù hợp

Khi nghiên cứu bí quyết ứng xử của túi tiền khả biến như trên, họ đã đặt giả thiết gồm một mối quan lại hệ tuyến tính giữa ngân sách chi tiêu khả biến với mức độ hoạt động. Mặc dù nhiên, vào thực tế, tất cả rất nhiều các túi tiền khả biến không có quan hệ tuyến tính mà biến đổi theo những dạng đường cong rất phức tạp. Với các túi tiền thuộc dạng này, để thuận tiện mang đến việc tính toán, lập kế hoạch và kiểm soát bỏ ra phí, người ta thường xác định những “phạm vi phù hợp” (relevant range) để có thể nhận dạng giải pháp biến đổi của chúng theo dạng tuyến tính. Phạm vi phù hợp được hiểu là một khoảng giới hạn của các hoạt động mà lại trong khoảng đó, mối quan liêu hệ giữa chi phí biến đổi với mức độ hoạt động có thể qui về dạng tuyến tính. Lúc phạm vi phù hợp được xác định càng nhỏ thì đường biểu diễn ngân sách chi tiêu khả biến càng tiến dần về dạng đường thẳng , và vì chưng vậy mức độ tuyến tính càng cao.

*
Dạng phi tuyến cùng phạm vi phù hợp.


Chi phí bất biến (Fixed costs)

Chi giá tiền bất biến là những đưa ra phí, xét về lý thuyết, không có sự núm đổi theo các mức độ hoạt động đạt được. Vì tổng số chi phí bất biến là không gắng đổi cho nên, lúc mức độ hoạt động tăng thì chi phí bất biến tính theo đơn vị những mức độ hoạt động sẽ giảm và ngược lại.

Nếu ta gọi b là tổng số ngân sách bất biến , thì đường biểu diền ngân sách chi tiêu bất biến là một đường thẳng có dạng y = b.

*
Đồ thị biểu diễn chi phí bất biến

Trong các doanh nghiệp sản xuất, các loại ngân sách chi tiêu bất biến thường gặp là chi tiêu khấu hao TSCĐ, giá thành tiền lương nhân viên cấp dưới quản lý, giá thành quảng cáo, v.v.. Ngân sách chi tiêu bất biến còn được gọi là túi tiền cố định giỏi định phí.

Có thể đưa ra nhận xét rằng loại chi tiêu chiếm tỉ trọng lớn trong túi tiền bất biến ở những doanh nghiệp sản xuất là các chi tiêu liên quan liêu đến cơ sở vật chất tạo ra năng lực hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, vị đó, với xu hướng tăng cường hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật của những doanh nghiệp như hiện nay thì tỉ trọng giá thành bất biến ngày dần tăng cao trong tổng số túi tiền của doanh nghiệp. Sự hiểu biết thấu đáo về quan liêu hệ tỉ trọng túi tiền khả biến và túi tiền bất biến (được hiểu là kết cấu ngân sách chi tiêu của doanh nghiệp) là gồm ý nghĩa rất lớn trong việc đề ra các chính sách quản trị của doanh nghiệp.

Xem thêm: Review Red Peel Tingle Serum Là Gì, Có Nên Mua Không

Xét ở khía cạnh quản lý đưa ra phí, chi phí bất biến được chia thành 2 loại: chi phí bất biến bắt buộc và giá thành bất biến ko bắt buộc.


Chi chi phí bất biến bắt buộc (committed fixed costs)

Chi giá tiền bất biến bắt buộc là các chi tiêu phát sinh nhằm tạo ra những năng lực hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, thể hiện rõ nhất là giá cả khấu hao TSCĐ tốt tiền lương nhân viên quản lý ở các phòng ban chức năng. Bởi vị là tiền đề tạo ra năng lực hoạt động cơ bản cần các ngân sách chi tiêu bất biến bắt buộc gắn liền với các mục tiêu nhiều năm hạn của doanh nghiệp, chúng biểu hiện tính chất cố định khá vững chắc với ít chịu sự tác động của những quyết định vào quản lý ngắn hạn. Bao gồm thể đưa ra nhận xét rằng, mọi cố gắng vào việc cắt giảm các ngân sách chi tiêu bất biến bắt buộc đến ko là ko thể được, cho dù là chỉ vào một thời gian ngắn lúc các quy trình sản xuất bị gián đoạn. Điểm mấu chốt trong việc quản lý loại ngân sách này là tập trung vào việc nâng cấp hiệu suất sử dụng các yếu tố vật chất và nhân lực cơ bản của doanh nghiệp.


Chi giá tiền bất biến ko bắt buộc (discretionary fixed costs)

Khác với các chi tiêu bất biến bắt buộc, các chi phí bất biến ko bắt buộc thường được kiểm rà theo những kế hoạch ngắn hạn và chúng phụ thuộc nhiều vào chính sách quản lý sản phẩm năm của các nhà quản trị. Vị vậy, loại chi phí này còn được gọi là túi tiền bất biến tuỳ ý hay giá thành bất biến quản trị. Thuộc loại ngân sách chi tiêu này gồm chi phí quảng cáo, ngân sách chi tiêu nghiên cứu vạc triển, giá cả đào tạo nhân viên, v.v..

Với bản chất ngắn hạn và phụ thuộc nhiều vào ý muốn của người quản lý, các chi tiêu bất biến không bắt buộc là đối tượng được chu đáo đầu tiên trong các chương trình tiết kiệm hoặc cắt giảm ngân sách chi tiêu hàng năm của doanh nghiệp. Có thể nói, tính hợp lý về sự gây ra của các túi tiền bất biến ko bắt buộc, cả về chủng loại cùng giá trị, được để ý theo từng kỳ là biểu hiện rõ nhất chất lượng những quyết định của công ty quản trị vào quản lý chi phí. Các quyết định nay luôn bị ràng buộc bởi sự hạn chế về qui tế bào vốn cũng như bởi các mục tiêu tiết kiệm giá thành không ngừng của doanh nghiệp. Rất dễ dẫn đến những quyết đinh không đúng lầm nếu người quản lý ko hiểu thấu đáo đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như tình huống cụ thể mang lại việc ra quyết định ở từng thời kỳ hoạt động.


Chi tầm giá bất biến và phạm vi phù hợp

Qua nghiên cứu bản chất của túi tiền bất biến, đặc biệt là giá thành bất biến không bắt buộc, bọn họ nhận thấy bao gồm thể có sự khác nhau về mặt lượng của các giá thành bất biến tạo nên hàng năm. Sự tạo ra của các chi tiêu bất biến phụ thuộc vào phạm vi hoạt động tối đa của các loại hoạt động mà giá thành bất biến gắn kèm theo. Chẳng hạn, với ngân sách quảng cáo, một dạng của ngân sách bất biến ko bắt buộc, sự phát sinh của bọn chúng phụ thuộc vào kế hoạch tăng doanh số mặt hàng năm của doanh nghiệp. Tương tự như vậy, ngân sách chi tiêu khấu hao, một dạng của túi tiền bất biến bắt buộc, cũng không thể giữ nguyên nếu doanh nghiệp có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất nhằm mở rộng năng lực sản xuất trong những kỳ tương lai.

Vì vì sao như trên, phạm vi phù hợp cũng được áp dụng khi chứng kiến tận mắt xét sự cụ đổi của các chi tiêu bất biến phục vụ việc đo lường trong kiểm tra cùng phân tích đưa ra phí. Ở đây, phạm vi phù hợp là một phạm vi hoạt động cụ thể cơ mà theo đó, các túi tiền bất biến đạt trạng thái cố định. Gồm thể minh hoạ phạm vi ưa thích hợp của túi tiền bất biến qua đồ thị sau:

*
Phạm vi say đắm hợp của giá thành bất biến

Chi mức giá hỗn hợp (Mixed costs)

Chi tầm giá hỗn hợp là những ngân sách chi tiêu mà cấu thành vì thế nó bao gồm cả yếu tố túi tiền khả biến và giá cả bất biến. Ở một mức độ hoạt động cụ thể làm sao đó, túi tiền hỗn hợp mang đặc điểm của chi phí bất biến, cùng khi mức độ hoạt động tăng lên, giá cả hỗn hợp sẽ biến đổi như đặc điểm của giá thành khả biến. Hiểu theo một cáh khác, phần bất biến trong chi phí hỗn hợp thường là bộ phận chi phí cơ bản để bảo trì các hoạt động ở mức độ tối thiểu, còn phần khả biến là bộ phận giá cả sẽ phât sinh tỉ lệ với mức độ hoạt động tăng thêm. Trong các doanh nghiệp sản xuất, ngân sách chi tiêu hỗn hợp cũng chiếm một tỉ lệ không hề nhỏ trong các loại bỏ ra phí, chẳng hạn như chi phí điện thoại, ngân sách bảo trì MMTB,...

Nếu ta gọi:

a: là tỉ lệ biến đổi theo các mức độ hoạt động của bộ phận ngân sách chi tiêu biến đổi trong giá thành hỗn hợp.

b: bộ phận giá cả bất biến trong chi tiêu hỗn hợp.

thì phương trình biểu diễn sự biến thiên của ngân sách chi tiêu hỗn hợp là một phương trình bậc nhất tất cả dạng: y = ax + b

Có thể minh hoạ sự biến đổi của giá cả hỗn hợp bên trên đồ thị như sau:

*
Đồ thị biểu diễn ngân sách hỗn hợp

Nhằm phục vụ việc lập kế hoạch, phân tích với quản lý bỏ ra phí, cần phải phân tích các túi tiền hỗn hợp thành yếu tố khả biến và yếu tố bất biến. Việc so với này được thực hiện bằng một trong bố phương pháp: phương pháp cực đại, cực tiểu, phương pháp đồ thị phân tán và phương pháp bình phương nhỏ bé nhất.


Phương pháp cực đại, cực tiểu (the high-low method)

Việc phân tích ngân sách chi tiêu hỗn hợp thành những yếu tố bất biến và khả biến được tiến hành trên cơ sở những số liệu về giá cả hỗn hợp được thống kê và tập hợp theo các mức độ hoạt động khác nhau ở các khoảng thời gian. Phương pháp cực đại, cực tiểu tiến hành so với chỉ theo số liệu ở nhị "điểm" thời gian bao gồm mức độ hoạt động đạt cao nhất cùng thấp nhất với giá bán trị ngân sách chi tiêu hỗn hợp tương ứng của chúng.

Một giải pháp khái quát, phương pháp này được thực hiện qua trình tự những bước như sau:

Bước 1: Xác định mức độ hoạt động cao nhất cùng thấp nhất và chi tiêu hỗn hợp tương ứng:

Nếu ta gọi Mmax là điểm bao gồm mức độ hoạt động cao nhất thì các toạ độ tương ứng của nó sẽ là Mmax (Xmax; Ymax), với Xmax là mức độ hoạt động cao nhất với Ymax là túi tiền hỗn hợp ở mức độ hoạt động cao nhất.

Tương tự, gọi Mmin là điểm bao gồm mức độ hoạt động thấp nhất thì toạ độ tương ứng của Mmin là Mmin (Xmin; Ymin), với Xmin là mức độ hoạt động thấp nhất với Ymin là giá cả hỗn hợp tương ứng.

Bước 2: Xác đinh hệ số a của yếu tố ngân sách biến đổi trong chi tiêu hỗn hợp theo công thức:


a = Y max − Y min X max − X min form size 12a= Y"max" - Y"min" over X"max" - X"min"

Bước 3: Xác định hằng số b của yếu tố giá thành bất biến, bằng biện pháp thay giá chỉ trị của a ở bước 2 vào phương trình biểu diễn của điểm Mmax (hoặc Mmin).

Chẳng hạn, khi nỗ lực giá trị của a vào phương trình biểu diễn của Mmax, ta có:

Y max = aX max + b form size 12Y"max"= ital "aX""max"+b

từ đó: b=Ymax−aXmax kích thước 12b=Y"max" - ital "aX""max"

Bước 4: Xác định phương trình biến thiên của chi phí hỗn hợp, tất cả dạng:

y = ax + b

Để minh hoạ mang lại phương pháp tính, ta để mắt tới ví dụ sau:

Một doanh nghiệp có tổ chức đội xe vận chuyển hàng. Chi phí bảo trì sửa chữa gắng đổi trong quan liêu hệ với quảng đường vận chuyển. Số liệu thống kê tập hợp qua 12 tháng trong năm vừa qua như sau:

Tháng Chi phí(1.000đ) Quảng đường (km)
1 410 2.000
2 375 1.500
3 430 2.500
4 450 3.200
5 495 4.000
6 490 3.800
7 500 4.200
8 460 3.000
9 470 3.500
10 435 2.600
11 480 3.700
12 570 5.400

Áp dụng phương pháp điểm cao, điểm thấp phân tích giá thành bảo trì ở trên trong mối quan tiền hệ với quảng đường vận chuyển như sau:

- Chọn điểm cao và điểm thấp:

Ta thấy điểm cao tức là điểm gồm mức độ hoạt động cao nhất là vào tháng 12 với M12 (xmax; ymax) = M12 (5.400; 570.000). Tương tư điểm bao gồm mưc hoạt động thấp nhất là vào tháng 2 với mét vuông (xmin; ymin) = mét vuông (1500; 375.000).

- Xác định hệ số biến đổi a của chi tiêu khả biến:

Ta có: a=570.000−375.0005.400−1.500=50 kích thước 12a= "570" "." "000" - "375" "." "000" over 5 "." "400" - 1 "." "500" ="50"

- Xác định hằng số b của ngân sách bất biến:

Thay giá chỉ trị của a vào phương trình biểu diễn ngân sách chi tiêu bảo trì mon 12, ta có:

570.000 = 50 × 5.400 + b

b = 570.000 - 50 × 5.400 = 300.000

- Viết phương trình biểu diễn giá cả bảo trì:

y = 50 x + 300.000


Phương pháp đồ thị phân tán (the scatter-chart method)

Với phương pháp này, trước hết họ sử dụng đồ thị để biểu diễn tất cả những số liệu thống kê được để xác định mối quan hệ giữa ngân sách chi tiêu hỗn hợp với mức độ hoạt động tương ứng. Sau đó, quan gần cạnh và kẽ đường thẳng qua tập hợp các điểm vùa biểu diễn trên đồ thị sao cho đường thẳng đó là gần với các điểm nhất với phân chia các điểm thành nhì phần bằng nhau về số lượng những điểm. Đường thẳng kẽ được sẽ là đường đại diện mang đến tất cả các điểm cùng được gọi là đường hồi qui (negression line). Điểm cắt giữa đường biểu diễn với trục tung phản ánh giá thành cố định. Độ dốc của đường biểu diễn phản ánh tỉ lệ biến phí (biến phí đơn vị). Xác định được các yếu tố bất biến cùng khả biến, đường biểu diễn chi tiêu hỗn hợp được xác định bằng phương trình: y = ax + b

Trở lại ví dụ chi phí bảo trì ở trên, đồ thị biểu diễn những điểm và đường hồi qui được vẽ như sau:

*

Đường hồi qui cắt trục tung ở điểm tất cả tung độ là 309.740, đây chính là thành phần giá thành bất biến trong chi phí bảo trì. Đồng thời, quan sát họ nhận thấy đường hồi qui đi qua điểm mon 5 tất cả mức độ hoạt động là 4.000 km với ngân sách bảo trì tương ứng là 495.000. Vậy giá trị giá cả bất biến (309.740 đ) vào hàm biểu diễn của túi tiền hỗn hợp ở điểm này, ta xác định được hệ số a của thành phần ngân sách chi tiêu biến đổi là 46,9.

Như vậy phương trình biểu diễn ngân sách bảo trì bao gồm dạng:

y = 46,9 x + 495.000


Phương pháp bình phương nhỏ nhắn nhất (the least squares method)

Với phương pháp này, hệ số biến đổi a cùng hằng số b (trong phương trình bậc nhất biểu diễn chi tiêu hỗn hợp y = ax + b) được xác định theo hệ phương trình sau:

*

trong đó n là số lần quan liêu sát.

Ứng dụng phương pháp này với giá cả bảo trì ở ví dụ trên, trước hết bọn họ lập bảng đo lường và tính toán các chỉ tiêu giá trị cần tính mang lại hệ phương trình trên như sau:

Thay số liệu tương quan ở bảng vào hệ phương trình trên, ta có:

5.565.000 = 12b + 39.400a (2)

Giải hệ phương trình trên, ta tính ra được: a = 46,846 và b = 309.940

Vậy, theo phương pháp này, đường biểu diễn chi tiêu bảo trì gồm dạng:

y = 46,846 x + 309.940

Nhận xét ưu, nhược điểm của các phương pháp:

Trong 3 phương pháp trên, phương pháp điểm cao - điểm thấp là phương pháp đơn giản, dễ thực hiên nhất nhưng lại đã tạo ra kết quả gồm độ đúng đắn kém nhất. Nguyên nhân là bởi vì phương pháp này chỉ giám sát và đo lường căn cứ với số liệu của 2 điểm gồm mức độ hoạt động cao và thấp nhất, nên tính đại diện cho tất cả những mức độ hoạt động ko cao. Phương pháp đồ thị phân tán đưa lại kết quả có độ đúng đắn cao hơn, nhưng vẫn dựa vào cách quan liền kề trực quan để vẽ đường hồi qui yêu cầu khó thực hiện. Tuy vậy, phương pháp đồ thị phân tán gồm ưu điểm lớn là cung cấp cho các nhà quản lý một quan điểm trực quan liêu về quan liêu hệ giữa chi tiêu với những mức độ hoạt động đạt được, thuận lợi vào việc quan cạnh bên và phân tích giá cả đối với những nhà phân tích có kinh nghiệm. Sau cùng, phương pháp bình phương bé nhất sử dụng phương pháp phân tích thống kê áp dụng tính toán cho tất cả những điểm hoạt động đề nghị là phương pháp đã cho ra kết quả chính xác nhất. Ngày nay, với sự hỗ trợ đắc lực của sản phẩm tính, việc đo lường và thống kê theo phương pháp này cũng không còn gặp nhiều khó khăn, mang đến dù các điểm quan cạnh bên tăng lên với số lượng lớn.


Các biện pháp phân loại ngân sách chi tiêu sử dụng trong kiểm tra với ra quyết định

Để phục vụ mang lại việc kiểm tra và ra quyết định vào quản lý, giá thành của doanh nghiệp còn được để ý ở nhiều khía cạnh khác. Nổi bật nhất là việc chú ý trách nhiệm của các cấp quản lý đối với những loại chi phí phát sinh, thêm nữa, các nhà quản lý bắt buộc nhìn nhận đúng đắn sự phù hợp đáng của những loại túi tiền khác nhau phục vụ mang lại việc phân tích, đối chiếu để ra quyết định lựa chọn phương án tối ưu trong những tình huống.


Chi giá thành kiểm rà được và ngân sách chi tiêu không kiểm rà soát được

Một khoản chi tiêu được coi là ngân sách chi tiêu có thể kiểm rà soát được (controllable costs) hoặc là giá cả không kiểm kiểm tra được (non-controllable costs) ở một cấp quản lý nào đó là tuỳ thuộc vào khả năng cấp quản lý này có thể ra những quyết định để chi phối, tác động đến khoản giá cả đó xuất xắc là không. Như vậy, nói đến khía cạnh quản lý ngân sách bao giờ cũng gắn liền với một cấp quản lý nhất định: khoản giá thành mà ở một cấp quản lý nào đó tất cả quyền ra quyết định để chi phối nó thì được gọi là giá thành kiểm rà soát được (ở cấp quản lý đó), nếu ngược lại thì là giá cả không kiểm rà được.

Chẳng hạn, người quản lý bán hàng có trách nhiệm vào việc tuyển dụng cũng như quyết định biện pháp thức trả lương cho nhân viên bán hàng, bởi vì vậy, ngân sách tiền lương trả đến bộ phận nhân viên cấp dưới này là giá cả kiểm kiểm tra được đối với bộ phận bán hàng đó. Tương tự như vậy là những khoản giá cả tiếp khách, ngân sách hoa hồng chào bán hàng, ... Mặc dù nhiên, ngân sách chi tiêu khấu hao những phương tiện kho hàng, một khoản ngân sách cũng tạo ra ở bộ phận phân phối hàng, thì lại là giá cả không kiểm soát được đối với người quản lý bán hàng bởi bởi quyền quyết định xây dựng các kho mặt hàng cũng như quyết định phương pháp thức tính khấu hao của nó thuộc về bộ phận quản lý doanh nghiệp.

Chi tổn phí không kiểm soát được ở một bộ phận nào đó thường thuộc nhì dạng: các khoản ngân sách phát sinh ở ngoại trừ phạm vi quản lý của bộ phận (chẳng hạn các chi tiêu phát sinh ở những bộ phận sản xuất hoặc thu sở hữu là ngân sách không kiểm kiểm tra được đối với người quản lý bộ phận cung cấp hàng), hoặc là các khoản túi tiền phát sinh thuộc phạm vi hoạt động của bộ phận nhưng thuộc quyền bỏ ra phối với kiểm kiểm tra từ cấp quản lý cao hơn (như chi tiêu khấu hao các phương tiện kho hàng đối với người quản lý bộ phận bán hàng trong ví dụ trên). Cũng cần chú ý thêm rằng việc xem xét khả năng kiểm soát những loại giá thành đối với một cấp quản lý gồm tính tương đối và tất cả thể gồm sự cố đổi khi gồm sự cụ đổi về mức độ phân cấp trong quản lý.

Xem xét ngân sách ở khía cạnh kiểm soát tất cả ý nghĩa lớn vào phân tích túi tiền và ra những quyết định xử lý, góp phần thực hiện tốt kế toán trách nhiệm vào doanh nghiệp.


Chi giá thành trực tiếp và chi tiêu gián tiếp

Trong những doanh nghiệp sản xuất, những khoản chi tiêu phát sinh có tương quan trực tiếp đến quy trình sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện các đơn đặt mặt hàng và do vậy có thể tính trực tiếp cho từng loại sản phẩm tốt từng đơn đặt mặt hàng thì được gọi là chi phí trực tiếp (direct costs). Ngược lại, những khoản ngân sách chi tiêu phát sinh mang lại mục đích phục vụ với quản lý thông thường , tương quan đến việc sản xuất cùng tiêu thụ nhiều loại sản phẩm, nhiều đơn đặt sản phẩm cần tiến hành phân bổ cho những đối tượng sử dụng chi phí theo các tiêu thức phân bổ được gọi là chi tiêu gián tiếp (indirect costs). Thông thường, khoản mục ngân sách chi tiêu NLVLTT và giá cả NCTT là những khoản mục chi tiêu trực tiếp, còn những khoản mục túi tiền sản xuất chung, đưa ra phí bán hàng và chi tiêu quản lý doanh nghiệp là giá cả gián tiếp.

Cách phân loại túi tiền này giúp ích mang lại việc xây dựng những phương pháp hạch toán với phân bổ phù hợp hợp mang đến từng loại chi phí.


Chi giá tiền lặn (sunk costs)

Khái niệm chi tiêu lặn chỉ nảy sinh khi ta xem xét các giá thành gắn liền với những phương án hành động tương quan đến tình huống cần ra quyết định lựa chọn. Túi tiền lặn được hiểu là khoản chi tiêu đã bỏ ra trong thừa khứ với sẽ hiển hiện ở tất cả mọi phương án với giá trị như nhau. Hiểu một bí quyết khác, chi phí lặn được coi như là khoản túi tiền không thể né được mặc dầu người quản lý quyết định lựa chọn thực hiện theo phương án nào. Chính vì vậy, chi phí lặn là loại chi phí không say đắm hợp mang lại việc coi xét, ra quyết định của người quản lý. Tuy nhiên, vào thực tế, việc nhận diện được giá cả lặn cũng như sự nhận thức rằng ngân sách lặn cần được loại bỏ vào tiến trình ra quyết định không phải dịp nào cũng dễ dàng. Vấn đề sẽ được minh hoạ rõ ở chương 6 với nội dung phân tích tin tức để ra quyết định.


Chi giá tiền chênh lệch (differential costs)

Tương tự như ngân sách chi tiêu lặn, ngân sách chi tiêu chênh lệch (cũng còn được gọi là giá thành khác biệt) cũng chỉ xuất hiện lúc so sánh ngân sách gắn liền với các phương án trong quyết định lựa chọn phương án tối ưu. Chi tiêu chênh lệch được hiểu là phần giá bán trị khác biệt của những loại ngân sách của một phương án so với một phương án khác. Tất cả hai dạng ngân sách chi tiêu chênh lệch: giá trị của những ngân sách chi tiêu chỉ phát sinh ở phương án này mà không có ở phương án khác, hoặc là phần chênh lệch về giá chỉ trị của thuộc một loại chi tiêu ở các phương án khác nhau. Người quản lý đưa ra các quyết định lựa chọn những phương án trên cơ sở so sánh bộ phận ngân sách chi tiêu chênh lệch này nên chi phí chênh lệch là dạng tin tức thích hợp mang lại việc ra quyết định.


Chi tầm giá cơ hội (Opportunity costs)

Chi giá thành cơ hội là những thu nhập tiềm tàng bị mất đi lúc lựa chọn thực hiện phương án này nắm cho phương án khác. Chẳng hạn, với quyết định tự sử dụng cửa mặt hàng để tổ chức hoạt động marketing thay vì dịch vụ thuê mướn thì thu nhập tất cả được từ việc cho thuê của sản phẩm trở thành túi tiền cơ hội của phương án tự tổ chức ghê doanh.

Chi chi phí cơ hội là một yếu tố đòi hỏi luôn phải được tính đến vào mọi quyết định của quản lý. Để đảm bảo chất lượng của những quyết định, việc hình dung và dự đoán hết tất cả những phương án hành động bao gồm thể có liên quan đến tình huống cần ra quyết định là quan tiền trọng hàng đầu. Bao gồm như vậy, phương án hành động được lựa chọn mới thực sự là tốt nhất khi đối chiếu với các khoản lợi ích mất đi của tất cả những phương án bị loại bỏ.

Tóm lại: mang lại nhiều mục đích không giống nhau, túi tiền được chu đáo theo nhiều khía cạnh khác nhau. Trư&#