Trung tâm kinh doanh vnpt - hà nội - chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông, hà nội