Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông