Trung tâm kinh doanh vnpt thành phố hồ chí minh - chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông

      353

Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt TP.Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông có ảnh hưởng trên 121 Pasteur, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế 0106869738-005 Đăng ký và quản lý vị Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn sản phẩm công nghệ cùng linh kiện điện tử, viễn thông

Cập nhật: 3 năm trước


Ngành nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động các dịch vụ hỗ trợ không giống liên quan mang lại vận tải 5229
2 Dịch vụ đại lý tàu biển 52291
3 Thương Mại & Dịch Vụ đại lý vận tải đường bộ con đường biển 52292
4 Dịch Vụ Thương Mại hỗ trợ không giống tương quan cho vận tải không được phân vào đâu 52299
5 Bưu chính 53100
6 Chuyển phát 53200
7 Hoạt đụng viễn thông khác 6190
8 Hoạt hễ của các điểm truy cập internet 61901
9 Hoạt rượu cồn viễn thông không giống chưa được phân vào đâu 61909
10 Lập trình trang bị vi tính 62010
11 Tư vấn sản phẩm vi tính và quản lí trị hệ thống thứ vi tính 62020
12 Hoạt hễ dịch vụ technology thông tin cùng hình thức khác liên quan mang đến trang bị vi tính 62090
13 Xử lý dữ liệu, thuê mướn cùng các hoạt động liên quan 63110
14 Cổng thông tin 63120
15 Hoạt động thông tấn 63210
16 Thương Mại Dịch Vụ đọc tin khác chưa được phân vào đâu 63290
17 Hoạt động bank trung ương 64110
18 Hoạt hễ trung gian tiền tệ khác 64190
19 Hoạt rượu cồn cửa hàng sở hữu tài sản 64200
20 Hoạt rượu cồn quỹ tín thác, những quỹ cùng những tổ chức tài chủ yếu khác 64300
21 Hoạt rượu cồn cho mướn tài chính 64910
22 Hoạt hễ cấp cho tín dụng khác 64920
23 Hoạt hễ hình thức tài thiết yếu khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo đảm với bảo hiểm xã hội) 64990
24 Bảo hiểm nhân thọ 65110
25 Hoạt đụng phong cách xây dựng với tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110
26 Hoạt động loài kiến trúc 71101
27 Hoạt rượu cồn đo lường bạn dạng đồ 71102
28 Hoạt rượu cồn dò la địa hóa học, mối cung cấp nước 71103
29 Hoạt rượu cồn hỗ trợ tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 71109
30 Kiểm tra với đối chiếu kỹ thuật 71200
31 Nghiên cứu vãn với cải cách và phát triển thực nghiệm công nghệ tự nhiên cùng kỹ thuật 72100
32 Nghiên cứu giúp cùng cách tân và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn 72200
33 Quảng cáo 73100
34 Nghiên cứu vớt Thị Trường với dò hỏi dư luận 73200
35 Hoạt đụng xây cất chăm dụng 74100
36 Hoạt cồn nức hiếp ảnh 74200
37 Cho thuê đồ đạc, thứ với đồ dùng hữu hình khác 7730
38 Cho mướn máy móc, trang bị nông, lâm nghiệp 77301
39 Cho thuê đồ đạc, trang bị xây dựng 77302
40 Cho mướn máy móc, đồ vật văn phòng (kể cả máy vi tính) 77303
41 Cho thuê máy móc, đồ vật cùng đồ dùng hữu hình không giống không được phân vào đâu 77309
42 Cho mướn gia sản vô hình dung phi tài chính 77400
43 Hoạt đụng của các trung chổ chính giữa, cửa hàng đại lý tư vấn, trình làng cùng môi giới lao rượu cồn, việc làm 78100
44 Cung ứng lao đụng tạm thời thời 78200
45 Giáo dục nghề nghiệp 8532
46 Giáo dục trung cấp cho chăm nghiệp 85321
47 Dạy nghề 85322
48 Đào tạo ra cao đẳng 85410
49 Đào tạo nên đại học với sau đại học 85420
50 giáo dục và đào tạo thể thao cùng giải trí 85510
51 Giáo dục đào tạo văn hoá nghệ thuật 85520
52 Giáo dục đào tạo khác chưa được phân vào đâu 85590
53 Thương Mại Dịch Vụ cung cấp giáo dục 85600

*

Cơ sở dữ liệu Thông tin doanh nghiệp lớn là website cung cấp, tra cứu vãn miễn giá tiền lên tiếng công ty lớn.