Tiểu sử mc tùng chi và đời tư bí mật của người phụ nữ quyền lực