BIẾN CỐ CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA DIỄN VIÊN VIỆT TRINH