Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh

      120

Bảng report kết quả marketing là report tài chính quan trọng đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp. Các chỉ tiêu trong báo cáo phải đảm bảo an toàn độ đúng chuẩn tuyệt đối. Cũng chính vì vậy, otworzumysl.com nhờ cất hộ đến chúng ta cách lập bảng report kết quả khiếp doanh chuẩn chỉnh nhất.

Trong quy trình xây dựng với phát triển, các doanh nghiệp ắt hẳn phải nắm vững tình hình hoạt động hiện tại, xác định thị trường mục tiêu, đối thủ cạnh tranh để vạch ra cho doanh nghiệp đường lối vạc triển vào tương lai. Đó là vì sao vì sao các doanh nghiệp cần phải lập cho doanh nghiệp một bản kế hoạch marketing thật chi tiết với cụ thể. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi lập báo cáo kết quả kinh doanh, bài bác viết sau sẽ giúp ích mang lại bạn rất nhiều đấy.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh

​​​​​​​I. Report kết quả sale là gì? Tác dụng của báo cáo

1. Khái niệm report kết quả ghê doanh

Báo cáo kết quả sale là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh thực trạng và kết quả sale trong kỳ hoạt động của doanh nghiệp và báo cáo chi tiết những hoạt động sale chính. Nói cách khác, bảng report kết quả gớm doanh là công cụ để trình diễn khả năng tạo lợi nhuận với thực trạng hoạt động sale của doanh nghiệp.

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty được lập dựa trên sự cân đối giữa doanh thu, chi phí và kết quả ghê doanh. Kế toán có thể khái quát chung sự cân nặng đối của report kết quả marketing qua công thức sau đây:

Tổng lệch giá thuần = Tổng chi tiêu + Tổng lợi nhuận

Trong đó:

Doanh thu thuần = lệch giá tiêu thụ - các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ thường bao gồm 4 khoản sau được thể hiện qua công thức:

Các khoản giảm trừ = Chiết khấu thương mại + Giảm giá bán hàng phân phối + hàng phân phối bị trả lại + Thuế (Tiêu thụ đặc biệt, xuất khẩu)

2. Tác dụng của report kết quả ghê doanh

Mục đích chủ yếu của các doanh nghiệp sale là thu được nhiều lợi nhuận nhất bao gồm thể để nguồn vốn của họ được tăng lên. Vị đây là mục đích quan tiền trọng nhất của cả doanh nghiệp cũng như những người có quyền lợi liên quan, vì thế việc cung cấp đầy đủ tin tức về tình hình marketing là cần thiết.

*

Tác dụng của báo cáo kết quả marketing đối với doanh nghiệp

Những người có liên quan cần biết trách nhiệm của bản thân để cung cấp tin tức như tình hình hoạt động của từng dự án, sự lãi lỗ của doanh nghiệp…. Tất cả những điều này còn có tác dụng quan liêu trọng trong việc ra quyết định quản trị cũng như quyết định đầu tư, giải ngân cho vay của những người liên quan.

Vì vậy, tác dụng của bảng báo cáo kết quả kinh doanh là giúp cho việc quyết định xây dựng những kế hoạch mang lại tương lai của doanh nghiệp một cách phù hợp nhất.

II. Giải pháp lập bảng report kết quả marketing theo Thông tư 200

Như những thông tin trên thì report kết quả kinh doanh phản ánh thực trạng và kết quả hoạt động sale của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động marketing chính, những hoạt động tài chủ yếu và những hoạt động khác của doanh nghiệp. Vì sự quan tiền trọng của báo cáo, cửa hàng chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bảng report kết quả kinh doanh theo Thông tư 200.

1. Nguyên tắc lập bảng báo cáo kết quả marketing theo Thông tư 200 cần lưu ý

Doanh nghiệp lúc lập bảng report kết quả khiếp doanh giữa doanh nghiệp với đơn vị không có tư cách pháp nhân thì doanh nghiệp phải loại trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập, ngân sách phát sinh từ các giao dịch nội bộ.

Một bảng report kết quả kinh doanh đầy đủ gồm có 5 cột với nội dung như sau:

Cột số 1: các chỉ tiêu báo cáoCột số 2: Mã số của những chỉ tiêu tương ứngCột số 3: Số hiệu tương ứng với những chỉ tiêu của bảng báo cáo kết quả kinh doanh được thể hiện chỉ tiêu bên trên bản thuyết minh báo cáo tài chính.Cột số 4: Tổng số tạo nên trong kỳ báo cáo nămCột số 5: Số liệu của năm trước cần sử dụng để so sánh.

2. Cơ sở lập bảng report kết quả marketing theo Thông tư 200

Bảng báo cáo kết quả gớm doanh được lập dựa trên căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động marketing của năm trước, căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho những tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

3. Bí quyết lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200 đối với từng chỉ tiêu

a. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng gây ra bên bao gồm TK 511 trong kỳ báo cáo.Khi đơn vị cấp trên lập report với các đơn vị cấp dưới không có tư bí quyết pháp nhân thì những khoản doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ tạo nên từ các giao dịch nội bộ đều phải được khấu trừ hết.Mã số 01 sẽ ko bao gồm các loại thuế con gián thu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất kho, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế, phí gián thu không giống (Đây là một điểm không giống biệt so với bảng report kết quả kinh doanh theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC).

b. Những khoản giảm trừ lệch giá (Mã số 02)

Số liệu ghi vào khoản này là tổng gây ra Nợ TK 511 đối ứng với bên gồm TK 521 trong kỳ báo cáo.Chỉ tiêu này không bao gồm những khoản thuế con gián thu, giá tiền mà doanh nghiệp phải nộp vào NSNN do những khoản này là các khoản thu hộ công ty nước, về bản chất ko nằm trong cơ cấu doanh thu và không được xem như là khoản giảm trừ lợi nhuận (Đây cũng là điểm không giống thứ 2 so với bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC).

Xem thêm: Lâm Chấn Khang Khóc, Ôm Vợ Lâm Chấn Khang Là Ai Giấu Kín Bất Ngờ Có Mặt

c. Lợi nhuận thuần về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số 10 = Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) - những khoản giảm trừ lệch giá (Mã số 02)

d. Giá bán vốn hàng cung cấp (Mã số 11)

Số liệu ghi tại mã số 11 là tổng gây ra bên bao gồm TK 632 đối ứng với mặt Nợ TK 911 vào kỳ báo cáo.

e. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 29)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số trăng tròn = doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) - giá bán vốn hàng buôn bán (Mã số 11)

f. Doanh thu hoạt động tài thiết yếu (Mã số 21)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phân phát sinh mặt Nợ TK 515 đối ứng với bên có TK 911 vào kỳ báo cáo.

g. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên bao gồm TK 635 đối ứng với mặt Nợ TK 911 vào kỳ báo cáo.

h. Chi tiêu lãi vay mượn (Mã số 23)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán bỏ ra tiết TK 635 (Chi tiết ngân sách chi tiêu lãi vay)

i. Bỏ ra phí bán hàng (Mã số 23)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số gây ra bên gồm TK 641 đối ứng với bên Nợ TK 911 tròng kỳ báo cáo.

j. Ngân sách chi tiêu quản lý doanh nghiệp (Mã số 26)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh bên tất cả TK 642 đối ứng với mặt Nợ TK 911 vào kỳ báo cáo.

k. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sale (Mã số 30)

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động sale của doanh nghiệp tròng kỳ báo cáo, được tính theo công thức:

Mã số 30 = Mã số đôi mươi + (Mã số 21 - Mã số 22) - Mã số 25 - Mã số 26

l. Thu nhập khác (Mã số 31)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phạt sinh bên Nợ TK 711 đối ứng với bên gồm TK 911 trong kỳ báo cáo.Riêng với giao dịch thanh lý, nhượng chào bán tài sản cố định, BĐS đầu tư thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng buôn bán tài sản cố định, BĐS đầu tư cao hơn giá trị còn lại của chúng và ngân sách chi tiêu thanh lý.

m. Chi phí khác (Mã số 32)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số tạo ra bên có TK 811 đối ứng với bên Nợ TK 911 vào kỳ báo cáo.Riêng với giao dịch thanh lý, nhượng phân phối tài sản cố định, BĐS đầu tư thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, BĐS đầu tư nhỏ hơn giá trị còn lại của bọn chúng và giá thành thanh lý.

n. Lợi nhuận không giống (Mã số 40)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số 40 = Mã số 31 - Mã số 32

o. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

p. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số tạo ra bên có TK 8211 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán chi tiết của TK 8211 hoặc căn cứ vào số vạc sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với bên có TK 911 vào kỳ report (Lưu ý: vào bảng report kết quả kinh doanh thì chỉ tiêu này ghi bằng số âm)

q. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số 60 = Mã số 50 - (Mã số 51 + Mã số 52)

r. Lãi cơ bản bên trên cổ phiếu (Mã số 70)

Lãi cơ bản bên trên cổ phiếu tất cả thể được tính bằng 2 công thức sau đâu:

Công thức 1: Lãi cơ bản bên trên cổ phiếu = Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành vào kỳ

Công thức 2: Lãi cơ bản trên cổ phiếu = Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ mang lại cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông - Số trích quỹ khen thưởng phúc lợi

s. Lãi suy giảm bên trên cổ phiếu (Mã số 71)

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định theo 2 công thức như sau:

Công thức 1: Lãi suy giảm bên trên cổ phiếu = Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ mang lại cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông - Số trích quỹ khen thưởng phúc lợi

Công thức 2: Lãi suy giảm trên cổ phiếu = Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ + Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được xuất bản thêm

III. Những mẫubáo cáo kết quả gớm doanh

1. Mẫu bảng report kết quả sale theo thông tư 133

Mời những bạn tham khảo mẫubáo cáo kết quả gớm doanh theo Thông tư 133 dưới đây:

*

*

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133

2. Mẫu bảng báo cáo kết quả marketing theo thông tư 200

Như đã giới thiệu bí quyết lập bảng ở trên, dưới đây là mẫu report kết quả sale theo Thông tư 200:

*

*

Mẫu report kết quả marketing theo Thông tu 200

3. Mẫu bảng report kết quả sale theo Quyết định 15

Mẫu report kết quả kinh doanh theo Quyết định 15 nhưng mà mọi người tất cả thể tham khảo:

*

*

Mẫu report kết quả marketing theo quyết định 15

IV.Ý nghĩa của báo cáo kết quả hoạt động sale

Báo cáo kết quả sale giúp các đối tượng quan tâm nhận diện ví dụ các mối quan tiền hệ cơ bản vào hoạt động kinh doanh, từ đó dự báo về lợi nhuận cũng như loại tiền trong tương lai của doanh nghiệp. Lợi nhuận là một nhân tố quan liêu trọng và là một nguồn chủ yếu để doanh nghiệp cài sắm các tài sản mới, nỗ lực thế những trang thiết bị cũ cùng mở rộng năng lực hoạt động của mình. Từ đó, doanh nghiệp bao gồm thể đứng vững trên thị trường cũng như phân phát triển những hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, report kết quả kinh doanh còn giúp các đối tượng thân yêu đánh giá mức độ đóng góp mang đến xã hội của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận tức là doanh nghiệp đó đã sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về nhỏ người cũng như các nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất ghê doanh

Nếu các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả marketing tăng lên chứng tỏ trong kì doanh nghiệp đang làm ăn tốt và trên đà tăng trưởng và ngược lại. Dựa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các nhà đầu tư cũng có thể nhìn thấy rõ các khoản mục bỏ ra phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi quản lý doanh nghiệp, khấu hao, lãi tiền vay, thuế…. Nếu các khoản mục này tăng lên thì có thể đánh giá doanh nghiệp quản lý các khoản bỏ ra phí chưa tốt, hoặc doanh nghiệp đang đầu tư quá mức mang lại các bỏ ra phí bán hàng, khuyến mại.

Ngoài ra, báo cáo kết quả sale cũng đến biết khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại với tương lai

V. Kết luận

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tốt sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra được những kế hoạch, chiến lược phù hợp vào tương lai của công ty. Hy vọng với bài viết trên, cửa hàng chúng tôi đã cung cấp đầy đủ nhất những tin tức về bảng báo cáo kết quả gớm doanh, cách lập report và những mẫu bảng report để những bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc và áp dụng thành công xuất sắc vào thực tế nhé.